Al. Jana Pawła II 24, Kalwaria Zebrzydowska

biuro@biblioteka.kalwaria.pl

Nabór na stanowisko Bibliotekarza

Dyrektor Biblioteki ogłasza nabór na stanowisko Bibliotekarza
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

OGŁOSZENIE

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
ALEJA
JANA PAWŁA II 24

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu .
 2. Miejsce wykonywania pracy: Leńcze, Kalwaria Zebrzydowska
 3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony – na czas zastępstwa.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Obsługa użytkowników biblioteki, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie informacji bibliotecznych.
 2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa.
 4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów z działalności biblioteki.
 5. Osoba zatrudniona w charakterze bibliotekarza wykonywać będzie pracę także na samodzielnym stanowisku pracy – w filii bibliotecznej.
 6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora Biblioteki Publicznej

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe – bibliotekoznawstwo lub  informacja naukowa,
  b) znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o bibliotekach,
  c) obywatelstwo polskie,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) biegła obsługa komputera (Microsoft Office),   
  b) znajomość oprogramowania bibliotecznego SOWA,
  c) umiejętność opracowywania materiałów bibliotecznych pod względem formalnym i rzeczowym,

Cechy osobowe:
– komunikatywność oraz inne cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy    z użytkownikiem biblioteki,
– umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
– umiejętność pracy w grupie,
– skrupulatność,
– dokładność,
– odpowiedzialność,
– kreatywność

Warunki pracy:

– praca biurowa,
– praca przy komputerze,
– kontakt z czytelnikiem,

Wymagane dokumenty:
W I etapie rekrutacji (składania ofert):
– CV oraz list motywacyjny,
– wypełniony i podpisany załączniki do ogłoszenia.

W II etapie rekrutacji (po zaproszeniu wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną):
– kopie dyplomu ukończenia szkoły,
– kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy.

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Dokumenty należy składać/przesłać w terminie do 22 kwietnia 2024 roku, do godz. 15.00 w pokoju Dyrektora  Biblioteki Publicznej, al. Jana Pawła II 24 w Kalwarii Zebrzydowskiej lub na adres mailowy:biuro@biblioteka.kalwaria.pl

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Oświadczenie
 3. Klauzula informacyjna

Podziel się:

Inne aktualności

Spotkanie autorskie w Tygodniu Bibliotek !

Maj tradycyjnie jest miesiącem poświęconym literaturze, czytelnictwu i bibliotekom. W tym okresie Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej organizuje spotkania dla różnych grup odbiorców.

Skip to content