Al. Jana Pawła II 24, Kalwaria Zebrzydowska

biuro@biblioteka.kalwaria.pl

Nasza historia

Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej została założona w 1948 roku, ale jej tradycja sięga prawie 100 lat. Zaraz po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku, w mieście powstała Czytelnia Mieszczańsko- Ludową, która mieściła się w budynku Urzędu Miejskiego. Czytelnia prowadziła swoją działalność do II wojny światowej.

 

W 1958 roku, w 10 rocznicę powstania, Biblioteka Publiczna została zarejestrowana.

Jej księgozbiór liczył wówczas 5622 woluminy, z Biblioteki korzystało 354 czytelników.

W 1961 roku Biblioteka otrzymała nowe pomieszczenie, dzięki czemu mogła powstać maleńka czytelnia, a powiększające się zbiory zyskały większą powierzchni magazynową. Od stycznia 1975 roku rozpoczął działalność Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy 1 Maja 17 ( obecnie ul. 3 Maja), a Wypożyczalnia dla Dorosłych została przeniesiona do lokalu przy ulicy Sądowej 2.

W 1976 zmieniono status Biblioteki; z miejskiej, na miejsko- gminną. Od tej pory punkty biblioteczne na terenie gminy zostały przekazane pod opiekę Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Były to Filie: w Barwałdzie Średnim, Brodach, Leńczach, Przytkowicach, Stanisławiu Dolnym i Zebrzydowicach. W latach 1989- 1992 funkcjonowała także Filia Biblioteki w Zarzycach Wielkich, a w latach 1986-1991 Filia w Bugaju.

 Księgozbiór Filii w Barwałdzie Średnim został przeniesiony do budynku szkoły podstawowej, gdzie funkcjonuje jako biblioteka środowiskowa w pomieszczeniu biblioteki szkolnej. W 1996 r. zlikwidowana została Filia Biblioteki w Zebrzydowicach, a jej zbiory przekazano szkole podstawowej.

18 lipca 1985 roku oddano do użytku nowy budynek Biblioteki przy al. Jana Pawła II 24, w którym Biblioteka ma swą siedzibę po dzień dzisiejszy. Zreorganizowano wewnętrznie strukturę Biblioteki tworząc kilka działów: Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów, Dział administracyjny, Dział udostępniania zbiorów składający się z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz Wypożyczalni dla dorosłych i Czytelni. Dzięki lepszym warunkom lokalowym poszerzono ofertę dla mieszkańców o nowe formy pracy – konkursy, wystawy, spotkania literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi z terenu miasta i gminy Kalwaria, którzy tworzyli i tworzą jej historię.

Od 2003r. Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną. W 2008 roku nadano jej imię Stanisława Wyspiańskiego.

W latach 2013 – 2015 Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyła w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek. Efektem jest powstanie Strategii Rozwoju Biblioteki na lata 2014 – 2018 i poszerzenie kompetencji Zespołu Biblioteki. Dzięki Programowi budynek Biblioteki w Kalwarii oraz filie biblioteczne w Brodach, Leńczach, Przytkowicach i Stanisławiu Dolnym uzyskały nową identyfikację wizualną.

Kto czyta książki, żyje podwójnie

Skip to content