Al. Jana Pawła II 24, Kalwaria Zebrzydowska

biuro@biblioteka.kalwaria.pl

RODO

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego  z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Jana Pawła II 24, 34-130, tel. 33 8766429 , e-mail: biuro@biblioteka.kalwaria.pl, jako administrator Państwa danych osobowych informuje, że:

  1. Państwa dane są przetwarzane z mocy prawa (Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997r.; tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 574, Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995r.; tekst jednolity z dn. 13.01.2017r.). Podanie danych jest obowiązkowe.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Błasiak, nr tel. 338766429
  3. Państwa dane są przetwarzane w celach: statystycznym, spraw związanych z udostępnianiem materiałów bibliotecznych oraz z odzyskaniem wypożyczonych materiałów.
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr Pesel, e-mail, nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo: imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres korespondencyjny oraz e-mail.
  5. Administrator przetwarza Państwa dane przez okres ważności konta czytelniczego tj. 3 lata od ostatniej aktywności konta(liczone od nowego roku kalendarzowego po roku, w którym nastąpiła ostatnia aktywność konta).
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz usunięcia (tylko w przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
  7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
  8. W przypadku osoby niepełnoletniej źródłem pozyskania danych osobowych jest rodzic lub opiekun prawny.
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
  10. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Podziel się:

Inne aktualności

Spotkanie autorskie w Tygodniu Bibliotek !

Maj tradycyjnie jest miesiącem poświęconym literaturze, czytelnictwu i bibliotekom. W tym okresie Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej organizuje spotkania dla różnych grup odbiorców.

Skip to content