Al. Jana Pawła II 24, Kalwaria Zebrzydowska

biuro@biblioteka.kalwaria.pl

Przyjmowanie darów

ZASADY PRZYJMOWANIA DARÓW:

  • Przyjęcie darów następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki.
  • Rok wydania książek nie może przekraczać ostatnich 5 lat.
  • Przekazane w darze książki muszą być w dobrym stanie fizycznym. Nie przyjmujemy książek brudnych, rozpadających się, poplamionych, z brakującymi stronami, dedykacjami, itp.
  • Ograniczenie ze względu na stan fizyczny i rok wydania darów nie dotyczy zbiorów o tematyce regionalnej.
  • O włączeniu do zbiorów biblioteki i zaewidencjonowaniu przyjętych darów decyduje liczba posiadanych przez bibliotekę egzemplarzy oraz przydatność z uwagi na profil gromadzenia zbiorów.
  • W przypadku darów, które nie zostały włączone do zasobu zbiorów biblioteka zastrzega sobie prawo do
  1.  przekazania na akcję: „bookcrossing”
  2.  oddania na makulaturę.

 

Podziel się:

Inne aktualności

Skip to content