Al. Jana Pawła II 24, Kalwaria Zebrzydowska

biuro@biblioteka.kalwaria.pl

Wypożyczalnia dla dorosłych

Oferta

Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej posiada bogaty księgozbiór:
 • kanon literatury pięknej polskiej i obcej,
 • lektury szkolne dla dzieci i młodzieży oraz opracowania lektur,
 • biografie, monografie literackie,
 • encyklopedie, informatory, leksykony, słowniki,
 • wydawnictwa naukowe i popularno- naukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 • czasopisma oprawne i bieżące, zbiory regionalne.
 • zbiory elektroniczne lektury szkolne na poziomie szkoły średniej w wersji audio

Service 2

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

Service 3

A short paragraph describing exactly what this service offers and how it helps clients. This is your chance to convince the visitor that your business is the right choice for them.

FAQ

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
 • gromadzi, opracowuje, przechowywaniu oraz udostępnia zbiory biblioteczne- literaturę piękną, popularnonaukową, roczniki czasopism oraz  prasę bieżącą,
 • wypożycza na zewnątrz i udostępnia na miejscu zbiory biblioteczne oraz udziela informacje na poszukiwane tyematy,
 • prowadzi szereg stałych form działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania autorskie z pisarzami, lekcje biblioteczne, konkursy wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia rękodzielnicze, wystawy, projekty stałe autorskie oraz bierze udział w ogólnopolskich projektach,
 • prowadzi działalność informacyjno-dokumentacyjną środowiska lokalnego (gromadzenie informacji dotyczących Gminy Kalwaria Zebrzydowska, wydarzeń historycznych i życia społecznego mieszkańców) oraz tworząc Cyfrowe Archiwum Ziemi Kalwaryjskiej,
 • prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji, poprzez wyposażenie bibliotek
  w sprzęt komputerowy dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu, oraz dostęp do czytelni internetowej Academica

 • komputeryzacji procesów bibliotecznych- tworzenie elektronicznej bazy katalogowej Biblioteki w programie SOWA
 • prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną (udostępnianie prezencyjne księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek). Zakres świadczonych usług to m.in.:
  • informacja ze wszystkich dziedzin wiedzy (bezpośrednia na miejscu i telefoniczna),
  •  wyszukiwaniu informacji w Internecie za pomocą popularnych portali i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej,
 • współpracuje z instytucjami i placówkami oświatowo- kulturalnymi na terenie gminy, powiatu i województwa,
 • organizuje zajęcia dla szczególnych grup użytkowników oraz dla osób z dysfunkcjami wzroku nagrywa i wypożycza e- książki w formacie Czytak.
Skip to content