Kategorie

Aktualności

Konkurs plastyczny

 

" Zimowy pejzaż mojej miejscowości"

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej, Oddział dla Dzieci i Młodzieży.
 2. Konkurs jest adresowany dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 3. Celem konkursu oprócz pobudzania twórczej wyobraźni dzieci jest kształtowanie właściwego stosunku do swojej miejscowości oraz przywiązanie do rodzinnych stron i ukazanie zimowego piękna swojej małej ojczyzny.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej „ Zimowy pejzaż mojej miejscowości”.
 5. Format pracy minimum A4
 6. Technika pracy dowolna
 7. Praca indywidualna, wykonana samodzielnie
 8. Prace należy złożyć w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24 do dnia 18.01.2021r.
 9. Praca plastyczna musi być podpisana, dodatkowo należy złożyć zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie( załącznik nr 1 do Regulaminu)
 10. Jury powołane przez organizatora konkursu dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu. Oceniane będą: zgodność pracy z tematem, technika wykonania, oryginalność, pomysłowość i estetyka.  Ogłoszenie wyników nastąpi 22.01.2021r.
 11. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.
 12. Dostarczone prace plastyczne zostaną  wykorzystane do zorganizowania ekspozycji w Bibliotece Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM„ Zimowy pejzaż mojej miejscowości”

Godziny Otwarcia

 

Pn - Czw:       8.00 - 18.00

Pt - Sb:           8.00 - 15.00

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub