Al. Jana Pawła II 24, Kalwaria Zebrzydowska

biuro@biblioteka.kalwaria.pl

Konkurs Superczytelnik

 SuperCzytelnik to akcja czytelnicza dla uczniów klas I-VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, organizowana od 2022 roku.

Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie oraz właściwe zagospodarowanie czasu wolnego.

Uczestnicy poprzez aktywne wypożyczanie książek, zbierają naklejki na specjalnym karnecie przygotowanym na potrzeby akcji.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem.

Aktualności i wydarzenia w projekcie

Podziel się:

Inne aktualności

Wyjazd studyjny do Cieszyna

23 maja bibliotekarze z Kalwarii Zebrzydowskiej wzięli udział w spotkaniu bibliotekarzy powiatu wadowickiego. W tym roku Wadowicka Biblioteka Publiczna zorganizowała wyjazd studyjny do bibliotek w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

Skip to content