Al. Jana Pawła II 24, Kalwaria Zebrzydowska

biuro@biblioteka.kalwaria.pl

Biblioterapia

Biblioterapia to forma leczenia lub terapeutycznego wsparcia z użyciem odpowiednio wyselekcjonowanej literatury. Stanowi narzędzie pracy pomocne w medycynie, psychiatrii, pedagogice. Może także wspierać osobisty rozwój jednostki.

Biblioteka organizuje zajęcia biblioterapeutyczne dla dorosłych ze Dziennego Ośrodka Samopomocy w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz pensjonariuszy DPS w Zebrzydowicach. Zajęcia prowadzą przeszkoleni bibliotekarze.

Biblioterapia to rodzaj terapii zajęciowej, która polega na ukierunkowanym czytaniu odpowiednio wybranych fragmentów literatury, a następnie przepracowywaniu tematu pod kątem potrzeb uczestników zajęć. Działaniem biblioterapeutycznym mogą być objęte osoby:

 

    dotknięte chorobami i zaburzeniami psychicznymi,

    leczące się z uzależnień (np. alkoholizmu),

    borykające się z trudnymi do rozwiązania problemami,

    nieradzące sobie w codziennych, życiowych sytuacjach (np. osoby niepełnosprawne),

    pragnące rozwinąć swoje psychiczne zasoby.

 

Leczenie poprzez literaturę może służyć celom terapeutyczno-rehabilitacyjnym – udzieleniu psychicznego wsparcia, wzmocnieniu wiary w siebie i własne możliwości, redukcji stresu, lęku, zwalczeniu poczucia osamotnienia, niezrozumienia czy izolacji społecznej. Biblioterapia pełni też funkcję dydaktyczną – rozbudza wyobraźnię i procesy poznawcze, skłania do autorefleksji, analizowania własnych wyborów, kształtuje postawy moralne. Z zajęć biblioterapeutycznych można korzystać w celach profilaktycznych – pomagają one budować pozytywny obraz siebie i świata, utrzymać równowagę emocjonalną, kreatywnie wypełniać wolny czas.

 

Podziel się:

Inne aktualności

Spotkanie autorskie w Tygodniu Bibliotek !

Maj tradycyjnie jest miesiącem poświęconym literaturze, czytelnictwu i bibliotekom. W tym okresie Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej organizuje spotkania dla różnych grup odbiorców.

Skip to content