Kategorie

Działalność Biblioteki

Działalność Biblioteki koncentruje się na:

 • gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu, ochronie i konserwacji oraz udostępnianiu zbiorów bibliotecznych (bogate zbiory literatury pięknej polskiej
  i zagranicznej, księgozbiór naukowy i popularnonaukowy, roczniki czasopism i prasa bieżąca),
 • wypożyczaniu na zewnątrz i udostępnianiu na miejscu zbiorów bibliotecznych oraz udzielaniu informacji,
 • upowszechnianiu literatury pięknej i czytelnictwa (prowadzenie stałych form działalności kulturalnej związanych z popularyzacją książki i wiedzy: spotkania autorskie z pisarzami  adresowane do dzieci i młodzieży, lekcje biblioteczne, konkursy wiedzy, dyskusje nad książką, zajęcia plastyczno-techniczne, wystawki rocznicowe
  i tematyczne, wystawy oraz imprezy cykliczne - "Wakacje w Bibliotece".
 • rozwijaniu czytelnictwa dzieci i młodzieży (Oddział dla Dzieci i Młodzieży),
 • rozwijaniu działalności informacyjno-dokumentacyjnej środowiska lokalnego (gromadzenie informacji dotyczących Gminy Kalwaria Zebrzydowska, wydarzeń historycznych i życia społecznego mieszkańców),
 • prowadzeniu nowych form działalności wynikających z rozwoju elektroniki i potrzeby dostępu społeczeństwa do wiedzy i informacji, poprzez wyposażenie bibliotek
  w sprzęt komputerowy dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu
  w Bibliotece w Kalwarii ,  i Fili Leńcze.
 • komputeryzacji procesów bibliotecznych- tworzenie elektronicznej bazy katalogowej w Wypożyczalni dla dorosłych oraz w Oddziale dla dzieci i młodzieży. Baza katalogowa tworzona jest w programie LIBRA.
 • prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej (udostępnianie prezencyjne księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek). Zakres świadczonych usług to m.in.:
  • informacja ze wszystkich dziedzin wiedzy (bezpośrednia na miejscu i telefoniczna),
  •  wyszukiwaniu informacji w Internecie za pomocą popularnych portali i wyszukiwarek, korzystanie z poczty elektronicznej,
 • Stała współpraca z instytucjami i placówkami oświatowo- kulturalnymi na terenie gminy, powiatu i województwa.


 

Biblioteka Publiczna

poniedziałek- czwartek  8.00 - 17.00

piątek -sobota             8.00 - 14.00

 

 

 

 

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub

Fundacja Orange