Kategorie

Historia Biblioteki

Historia Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

              Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej została założona w 1948 roku, ale jej tradycja sięga prawie 100 lat. Zaraz po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku, w mieście powstała Czytelnia Mieszczańsko- Ludową, która mieściła się w budynku Urzędu Miejskiego. Czytelnia prowadziła swoją działalność do II wojny światowej.

             W  1958 roku, w 10 rocznicę powstania, Biblioteka Publiczna została zarejestrowana. Jej księgozbiór  liczył wówczas 5622 woluminy, z Biblioteki korzystało 354 czytelników.

              W 1961 roku Biblioteka otrzymała nowe pomieszczenie, dzięki czemu mogła powstać maleńka czytelnia, a powiększające się zbiory zyskały większą powierzchni magazynową. Od stycznia 1975 roku rozpoczął działalność Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy 1 Maja 17 ( obecnie ul. 3 Maja), a Wypożyczalnia dla Dorosłych została przeniesiona do lokalu przy ulicy Sądowej 2.

              W 1976 zmieniono status Biblioteki; z miejskiej, na miejsko- gminną. Od tej pory punkty biblioteczne na terenie gminy zostały przekazane pod opiekę Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Były to Filie: w Barwałdzie Średnim, Brodach, Leńczach, Przytkowicach, Stanisławiu Dolnym i Zebrzydowicach. W latach 1989- 1992 funkcjonowała także Filia Biblioteki w Zarzycach Wielkich, a w latach 1986-1991 Filia w Bugaju. Księgozbiór Filii w Barwałdzie Średnim został przeniesiony do budynku szkoły podstawowej, gdzie funkcjonuje jako biblioteka środowiskowa w pomieszczeniu biblioteki szkolnej. W 1996 r. zlikwidowana została Filia Biblioteki w Zebrzydowicach, a jej zbiory przekazano szkole podstawowej. 

             18 lipca 1985 roku oddano do użytku  nowy budynek Biblioteki przy al. Jana Pawła II 24, w którym Biblioteka ma swą siedzibę po dzień dzisiejszy. Zreorganizowano wewnętrznie strukturę Biblioteki  tworząc kilka działów: Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów, Dział administracyjny, Dział udostępniania zbiorów składający się z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz Wypożyczalni dla dorosłych i Czytelni. Dzięki lepszym  warunkom  lokalowym  poszerzono ofertę dla mieszkańców o nowe formy pracy -  konkursy, wystawy, spotkania literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi z terenu miasta i gminy Kalwaria, którzy  tworzyli i tworzą jej historię.  

             Od  2003r. Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną. W  2008 roku  nadano jej imię Stanisława Wyspiańskiego.

            W latach 2013 – 2015 Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyła w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek. Efektem jest powstanie Strategii Rozwoju Biblioteki na lata 2014 – 2018 i poszerzenie kompetencji Zespołu Biblioteki. Dzięki Programowi budynek Biblioteki w Kalwarii oraz filie biblioteczne w Brodach, Leńczach, Przytkowicach i Stanisławiu Dolnym uzyskały nową identyfikację wizualną.


 


 

Biblioteka Publiczna

poniedziałek- czwartek  8.00 - 17.00

piątek -sobota             8.00 - 14.00

 

 

 

 

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub

Fundacja Orange