Al. Jana Pawła II 24, Kalwaria Zebrzydowska

biuro@biblioteka.kalwaria.pl

Medal Polonia Minor dla Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymała Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego- Srebrny Medal Polonia Minor.

W roku 2023 przypada 75- lecie istnienia Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 Z tej okazji, 30 listopada  roku odbyły się  główne uroczystości Jubileuszowe pod patronatem Burmistrza Miasta dr hab. inż. Augustyna Ormantego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych, dyrektorzy bibliotek, szkół,  instytucji kultury, a także przyjaciele i osoby wspierające działalność Biblioteki
Zaproszenie przyjął m.in. dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej Bożena Płonka, Radny Województwa Małopolskiego- przewodniczący Komisji Kultury  Rafał Stuglik, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer,  Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Radny Radny Miejskiej przewodniczący Komisjii Kultury- Jarosław Lenik oraz pracownik naukowy Andrzej Nowakowski.

Początki funkcjonowania biblioteki, zmiany jej lokalizacji, a także znaczące fakty w działalności instytucji przybliżyła Krystyna Foryś, wieloletni dyrektor tej placówki. Dzięki prezentacji multimedialnej „75 lat Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej” zebrani goście odbyli podróż w czasie od roku 1948, w którym została założona Biblioteka, aż do czasów współczesnych.  Nie zabrakło wspomnień dotyczących nadania imienia Stanisława Wyspiańskiego w roku 2008 oraz remontu budynku Biblioteki w 2019 roku. (prezentacja dostępna pod artykułem)

Jubileusz Biblioteki był okazją do przypomnienia ważnych wydarzeń w historii instytucji oraz podziękowania wszystkim, którzy przez lata przyczynili się do jej rozwoju.

Dyrektor Biblioteki, Pani Bogusława Moskała złożyła podziękowania osobom zaangażowanym w działalność  Biblioteki: emerytowanym pracownikom, władzom lokalnym, dyrektorom szkół i instytucji kultury, pracownikom a także wszystkim osobom, które aktywnie uczestniczą  w promocji Biblioteki i czytelnictwa.  

Z okazji Jubileuszu Bibliotece nadano szczególne wyróżnienie: Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego Srebrny Medal Polonia Minor „ jako wyraz uznania za upowszechnianie kultury słowa pisanego i mówionego oraz podejmowane działania na rzecz rozwoju czytelnictwa w regionie”.

Na ręce Dyrektora Biblioteki medal wręczył przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik.

Listy gratulacyjne wręczyli Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Jerzy Woźniakiewicz oraz Dyrektor Wadowickiej Biblioteki Publicznej, Bożena Płonka.

75- lat Biblioteki to okazja nie tylko do refleksji, ale także świętowania. Uroczystość dopełniło spotkania autorskie ze znaną pisarką Joanną Szarańską, mieszkającą w okolicy Kalwarii Zebrzydowskiej. Spotkanie poprowadził Edward Przebieracz- pisarz, dziennikarz, dyrektor Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.

Uroczystość uświetnił swoim występem Wojciech Góralczyk, student Akademii Muzycznej w Krakowie.

Jubileusz nie był jednorazowym wydarzeniem, ale okazją do organizacji w ciągu roku szeregu działań
i spotkań dla czytelników. W roku Jubileuszu Biblioteki zorganizowano cykl zajęć „ Urodziny Biblioteki ze Stanisławem Wyspiańskim”. Przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i średniej z naszego miasta mieli okazję poznać życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego.
Ponadto z okazji Jubileuszu przygotowana została wystawa „ Stanisław Wyspiański- Patron Biblioteki”, która prezentuje życie i dorobek artystyczny twórcy, a także jego związki z Kalwarią Zebrzydowską.
Wystawa dostępna jest dla mieszkańców w lokalu Biblioteki w Kalwarii.

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży zaaranżowano retro atelier, gdzie do 18 grudnia można zrobić okolicznościowe zdjęcie z okazji Jubileuszu 75-lecia Biblioteki. Zapraszamy!

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili  Jubileusz Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Podziel się:

Inne aktualności

Skip to content