Kategorie

Filia Stanisław Dolny

     Filia biblioteki w Stanisławiu Dolnym  działa od 1977 roku. Zajmuje pomieszczenie w budynku OSP. Księgozbiór biblioteki liczy 5784 woluminów. Filia oferuje kanon literatury pięknej, duży wybór literatury dla dzieci, lektury szkolne, literaturę popularno- naukową z różnych dziedzin wiedzy.

      Filia czynna jest dwa razy w tygodniu:

Poniedziałek    830-1430
Środa              830-1430      Biblioteka aktywnie współpracuje z Zespołem Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym, organizując imprezy dla uczniów, tj. konkursy, głośne czytanie, lekcje biblioteczne. Od roku 2009 filia organizuje w czasie wakacji zajęcia dla najmłodszych.

 

Filię prowadzi mgr Małgorzata Kasprzyk- kustosz

______________________________________________________________________________________________

         

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom Stanisławiu Dolnym

 

      We środę 6. 06. 2018 r., w ramach  XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, w  Filii Biblioteki w Stanisławiu Dolnym odbyło się spotkanie  z uczniami klasy VI, na którym wysłuchano wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa” w mistrzowskiej interpretacji Piotra Fronczewskiego oraz zaprezentowane zostało opowiadanie Grażyny Bąkiewicz zatytułowane „Pietrkowe buty”.
      

       Zaproszony Gość  –  p. sołtys Grażyna Opyrchał czytała szóstoklasistom przejmujący w swojej treści tekst osadzony w realiach Nocy Listopadowej 1830 r. Młodzi czytelnicy słuchali również objaśnień bibliotekarza i rozwiązywali krzyżówkę, której hasła związane były tematycznie z przeczytanym tekstem. Uczniowie klasy VI zapoznali się również z krótką prezentacją multimedialną dotyczącą powstania listopadowego, jednego z wielu zrywów patriotycznych w XIX w.


     Pani Sołtys otrzymała list pochwalny od Dyrekcji Biblioteki im. S. Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej za wkład w kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, która ma już 16. edycję. 

___________________________________________________________________________________________________

 

W Filii Biblioteki Publicznej w Stanisławiu Dolnym w minionym półroczu realizowane były na bieżąco zadania nakreślone w planie pracy na 2017 r. W ramach tego odbywały się  spotkania literackie i lekcje biblioteczne przeznaczone dla uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej.     

            Pierwsza z nich odbyła się 23.01.2017 r. i była przeznaczona dla uczniów kl. VI. Miała ona na celu zapoznanie się z biografią i dokonaniami literackimi J. R. R. Tolkiena. Okazją do jej przeprowadzenia  stała się 125. rocznica urodzin autora  „Władcy pierścieni”. Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia przez uczniów  okolicznościowej wystawki. Następnie zaprezentowano biografię Tolkiena i scharakteryzowano cechy jego twórczości. Uczniowie wysłuchali także za pośrednictwem Internetu fragmentu  „Hobbita”, obejrzeli ilustracje do tej książki i czytali wybrane jej części.

         Moje ulubione zwierzę – kot – w oczach pisarzy to temat spotkania z uczniami kl. III, zorganizowanego z okazji przypadającego 17. 02. Dnia Kota. Uczestnicy zajęć wzięli udział w dyskusji na temat ich ulubionego zwierzęcia i zaznajomili się z fachowymi publikacjami na jego temat. Opowiadali także o kotach – bohaterach ich ulubionych baśni i utworów poetyckich. Wysłuchali również internetowej interpretacji „Kota w butach” według E. Szelburg – Zarembiny i zapoznali się z porzekadłami na temat tego zwierzęcia. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie przez uczniów maski kota.

           Kwietniowe i majowe spotkania (10.04. i 8. 05. 2017 r.) poświęcone były z kolei wiosennym akcentom w literaturze dziecięcej. Adresowane były te lekcje do uczniów klas II i III. Uczestniczące w zajęciach dzieci zapoznano z rekwizytami związanymi z wiosną i Świętami Wielkanocnymi oraz objaśniono ich znaczenie  w kulturze polskiej. Następnie odczytano wiersze zawierające motywy wiosenne. Na kanwie tej lektury uczestnicy zajęć wykonali prace plastyczne o tematyce wiosennej, które następnie zostały umieszczone na okolicznościowej wystawce. 

          Kolejne majowe zajęcia  przeznaczono  dla uczniów kl. III.  Odbyły się one 22. 05. 2017 r. Ich bohaterką była twórczyni literatury dziecięcej i młodzieżowej Mira Jaworczakowa,  której 100 – lecie urodzin przypada w bieżącym roku.  Dzieci dzieliły się znajomością lektury „Oto jest Kasia”, następnie obejrzały  prezentację multimedialną poświęconą życiu i dorobkowi pisarskiemu omawianej autorki oraz wzięły udział w zajęciach plastycznych, na których projektowały okładkę  wspomnianej wyżej lektury. Najlepsze prace zostały umieszczone na okolicznościowej wystawce w pomieszczeniu bibliotecznym.

           Ostatnie majowe zajęcia odbyły się 31. 05. 2017 r. Okazją do ich przeprowadzenia  był Tydzień Bibliotek. Brali w nich udział trzecioklasiści. Tematem spotkania była tym razem twórczość H.  Ch.  Andersena. Uczestnicy zajęć przypomnieli tytuły najpiękniejszych baśni  tego duńskiego pisarza, wysłuchali i obejrzeli multimedialną wersję „Księżniczki na ziarnku grochu”, a następnie stworzyli na jej podstawie własne komiksy. Najciekawsze prace ozdobiły, jak poprzednim razem, wystawkę biblioteczną.     

         Światowy Dzień Boockrossingu stał się z kolei okazją do uzupełnienia półki boockrossingowej o nowe pozycje, które z pewnością zainteresują zarówno młodszych, jak i starszych  użytkowników filii bibliotecznej w Stanisławiu Dolnym.


Małgorzata Kasprzyk- bibliotekarka prowadząca  Filię biblioteczną w  Stanisławiu Dolnym

__________________________________________________________________________________________
       5.06. 2017, w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, w Szkole Podstawowej w Stanisławiu Dolnym odbyło się spotkanie klas drugich, na którym została zaprezentowana biografia św. Brata Alberta Chmielowskiego. Zaproszony Gość - p. sołtys Grażyna Opyrchał czytała drugoklasistom biografię Świętego, którego rok jest obecnie obchodzony. Młodzi czytelnicy słuchali również objaśnień  bibliotekarza i rozwiązywali krzyżówkę, której hasła związane były tematycznie z życiem Brata Alberta. Dzieci otrzymały także pamiątkowe obrazki z podobizną Świętego. W zajęciach brało udział 30 osób.
Wychowawczynie obu klas - p. Danuta Głuc i p. Elżbieta Wróblewska, a także p. Marta Opyrchał - opiekunka klasy III otrzymały listy pochwalne od Dyrekcji Biblioteki im. S. Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej za wkład w propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych i w kampanię "Cała Polska czyta dzieciom".
       W czerwcu zorganizowano również półkę boockrossingową w pomieszczeniu Filii Biblioteki w Stanisławiu Dolnym, na której umieszczono książki przeczytane przez czytelników i zaoferowano ich wymianę.

Małgorzata Kasprzyk

_______________________________________________________________________________________________

Spotkania z historią w Stanisławiu Dolnym

          W ramach obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski od września do grudnia 2016 r. w Filii Biblioteki w Stanisławiu Dolnym odbył się cykl spotkań o tematyce historycznej, w którym wzięły udział dzieci z trzeciej klasy Szkoły Podstawowej pod opieką wychowawczyni pani Marty Opyrchał. Zajęcia były poświęcone wybranym władcom dynastii piastowskiej.

       Pierwsze wrześniowe spotkanie rozpoczęło się od przeczytania dzieciom Legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Zadaniem uczestników zajęć było między innymi opowiedzenie treści legendy, zaznaczenie na mapie pierwszej i obecnej stolicy Polski i rozwiązanie „piastowskiej” wykreślanki.

       Temat kolejnych zajęć, które miały miejsce 26 października, brzmiał: Powstanie państwa polskiego – założyciele i pierwsi władcy. Chrzest Polski. Dzieci poznały sylwetki pierwszych historycznych władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego, wysłuchały fragmentu książki Historia Polski dla Piotrka mówiącego o chrzcie Polski, a następnie rozwiązały „historyczną krzyżówkę” i wykonały królewskie korony z papieru.  Zajęcia zakończyło wykonanie zdjęcia trzecioklasistów w piastowskich koronach.

     Bohaterem następnej prezentacji, która odbyła się 23 listopada, był król Władysław Łokietek. Podczas tych zajęć uczniowie układali puzzle z wizerunkiem łokietka, wysłuchali audycji Mały może dużo z serii Historia dla dzieci i wykonali ilustracje do legendy o Łokietku w grotach Ojcowa. Zajęcia zwieńczyła wystawa prac trzecioklasistów.

      Ostatnie zajęcia z cyklu piastowskiego, które odbyły się 19 grudnia, poświęcone były osobie świętej Jadwigi – królowej Polski. Tym razem dzieci wysłuchały audiobooka Święta Jadwiga, a następnie relacjonowały zdarzenia przedstawione w opowieści. Z wielkim zainteresowaniem obejrzały też piękne ilustracje zamieszczone w książce bpa Władysława Bandurskiego Jadwiga Święta królowa na polskim tronie, wydanej ponad sto lat temu - w 1910 roku. Na zakończenie zajęć uczniowie podpisali i pokolorowali ilustracje związane z życiem świętej Jadwigi.

      Cykl „piastowskich” zajęć pozwolił przybliżyć dzieciom ważne postaci polskiej historii i rozbudził ich zainteresowanie dawnymi dziejami naszej ojczyzny.

 

Małgorzata Kasprzyk

________________________________________________________________

       Od stycznia 2016 r. w Filii Biblioteki w Stanisławiu Dolnym  odbywają się systematycznie, co miesiąc, lekcje biblioteczne przeznaczone dla uczniów najmłodszych klas  miejscowego Zespołu Szkół nr 8. W ramach tego przedsięwzięcia zarówno pierwszoklasiści, jak i  uczniowie klasy drugiej wysłuchali bajkę o przyjaźni. Po tym miała miejsce dyskusja na temat relacji człowieka z innymi ludźmi, zwierzętami oraz o miłości do książek.

         Z kolei ramach obchodów 230. rocznicy urodzin Wilhelma Grimma sporządzono w pomieszczeniu bibliotecznym okolicznościową wystawkę promującą twórczość obu  braci – pisarzy  oraz przeprowadzono lekcję  z uczniami kl. III, na której odczytana została baśń o Śnieżce. Następnie ogłoszono konkurs plastyczny zatytułowany „Obrazki z życia królewny Śnieżki”, na który wpłynęły 24 ilustracje. Jury pod przewodnictwem dyrektora Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Bogusławy Moskały oceniło zebrane  prace. Przyznano trzy nagrody książkowe za najlepsze rysunki:

 I miejsce     Oliwia Rajda

II miejsce    Daniel Wędzicha

III miejsce    Daria Młynarska

Wszystkie prace będą wystawione w Filii Biblioteki w Stanisławiu Dolnym.

Ostatnim wydarzeniem była lekcja biblioteczna przeprowadzona z uczniami kl. IV w ramach XIII Tygodnia Bibliotek. Przypomniano na niej ogólne zasady korzystania z Biblioteki oraz zachęcono do korzystania z księgozbioru.

W sumie od stycznia do połowy maja z lekcji bibliotecznych i innych form oddziaływania dydaktycznego skorzystało 107 uczniów miejscowej szkoły podstawowej.

 

 


 

         Filia Biblioteki Publicznej w Stanisławiu Dolnym realizuje przedsięwzięcia macierzystej placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej. Włączyła się więc w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom” oraz uczestniczyła  w Tygodniu Głośnego Czytania. W  ramach tego ostatniego  projektu została zaproszona 30.05. 2016 r. do Biblioteki p. Janina Moskwa – emerytowana nauczycielka języka niemieckiego, która zapoznała uczniów kl. III miejscowej Szkoły Podstawowej z dziejami Mikołajka i jego kolegów czytając fragmenty książki Sempé i Gościnnego zatytułowanej „Mikołajek ma kłopoty”. Na kanwie tej lektury rozwinęła się ożywiona dyskusja między Gościem i młodymi czytelnikami.

        W czerwcu natomiast  w Filii Biblioteki w Stanisławiu Dolnym uruchomiona została po raz pierwszy, w ramach ogólnopolskiej akcji Święta Wolnych Książek,  półka bookcrossingowa. Znalazły tam miejsce lektury dawno przeczytane, które można bezpłatne zabierać do domu przez cały rok.

        W ramach1050. rocznicy chrztu Polski odbędą się po wakacjach zajęcia dla czytelników z kl. III poświęcone średniowiecznej historii naszego kraju.  

 

 


 

       W ramach obchodów Światowego Dnia Pluszowego Misia, ogłoszonego w 2002 roku w 100. rocznicę powstania najpopularniejszej zabawki świata, uczniowie klas I a i I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym wzięli udział w konkursie plastycznym „Miś”.

             Na konkurs  wpłynęło 27 prac plastycznych, wykonanych różnorodną techniką : kolaż, pastel, kredka, farba plakatowa, wycinanka, wyklejanki włóczką, bibułą, nasionami, cekinami i koralikami.

            Jury w składzie :przewodnicząca : Dyrektor BP w Kalwarii Zebrzydowskiej Bogusława Moskała

oraz pracownik filii bibliotecznej w Stanisławiu Dolnym Jolanta Paluchowska- Pępek wyłoniło laureatów:

I miejsce Szymon Studnicki

II miejsce Filip Sarapata

III miejsce Oliwia Studnicka

oraz dwa równorzędne wyróżnienia dla : Dawida Elżbieciaka i Nikodema Surmy.

Laureatom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe- pluszowe misie. Wszystkie dzieci dostały słodkie upominki, przecież  dzieci tak jak misie lubią słodycze.

 

 

3 czerwca 2015 w Filii Bibliotecznej w Stanisławiu Dolnym w ramach XIV Ogólnopolskiego Czytania, książkę „Jak Wojtek został strażakiem” Czesława Janczarskiego przeczytał Pan Mirosław Faber. Młodzież szkolna mogła również zapoznać się ze sprzętem strażackim.

***

 

 _________________________________________________________________________________

Konkurs na najaktywniejszego czytelnika rozstrzygnięty!

        Biblioteka Publiczna, filia w Stanisławiu Dolnym zorganizowała konkurs dla uczniów klas I-III  szkoły podstawowej, promujący książkę, bibliotekę oraz szeroko rozumiane czytelnictwo.

      W okresie od lutego do połowy czerwca uczniowie odwiedzali bibliotekę jednocześnie zapoznając się z zasadami korzystania oraz ofertą biblioteki. Oprócz odwiedzin indywidualnych, średnio dwa razy w miesiącu uczniowie klasy I wraz z Panią Danutą Głuc przychodzili wspólnie do biblioteki.

Po podliczeniu wszystkich kart czytelnika, wyłoniono laureatów konkursu SUPERCZYTELNIK

                I miejsce             Kacper Góra, kl. III

                                          Aleksandra Filek, kl. I

                II miejsce           Aleksandra Kruk, kl. I

                III miejsce           Kinga Warchał, kl. I

                                          Oliwia Kowalska, kl. I

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy na poprawę humoru słodycze

 

 


Galeria

Filia Stanisław Dolny
Tydzień czytania 2018
Tydzień czytania 2018 
Tydzień czytania 2018
Tydzień czytania 2018 

Spotkania z historią
Spotkania z historią 
Spotkania z historią
Spotkania z historią 

Spotkania z historią
Spotkania z historią 
Spotkania z historią
Spotkania z historią 

Spotkania z historią
Spotkania z historią 
Spotkania z historią
Spotkania z historią 

Spotkania z historią
Spotkania z historią 
Spotkania z historią
Spotkania z historią 

Spotkania z historią
Spotkania z historią 
Tydzień Czytania
Tydzień Czytania 

 
 

 
 

Spotkania z historią
Spotkania z historią 
Spotkania z historią
Spotkania z historią 


 

Biblioteka Publiczna

poniedziałek- czwartek  8.00 - 17.00

piątek -sobota             8.00 - 14.00

 

 

 

 

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub

Fundacja Orange