Kategorie

Filia Przytkowice

 

        Biblioteka Publiczna w Przytkowicach powstała w 1955 roku (pierwszy wpis w księdze inwentarzowej), jako Gromadzka Biblioteka  w Przytkowicach podległa bezpośrednio Powiatowej  i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wadowicach. W latach 80-tych kierownictwo nad filią przejęła Biblioteka Miasta i Gminy w Kalwarii Zebrzydowskie
( ówczesna pełna nazwa), obecnie Biblioteka Publiczna  im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

           Biblioteka od początku  znajduje się w Domu Strażaka w Przytkowicach. Początkowo ,aż do 1992r. zajmowała duże pomieszczenie na piętrze, z dodatkowym osobnym wejściem. Później decyzją Zarządu Straży , została przeniesiona  do mniejszego pomieszczenia w suterenie, co skutkowało zmniejszeniem księgozbioru. Pomieszczenie to  zajmuje do chwili obecne( kilkakrotnie remontowane ze środków budżetowych Biblioteki). W ostatnich latach, w czasie powodzi nawiedzającej nasz region była dwukrotnie zalana, co spowodowało częściowe zniszczenie księgozbioru.

Pomimo trudności lokalowych funkcjonuje i rozszerza  swoją działalność. Obecnie w Filii w czasie wakacji prowadzone są zajęcia, cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

 

Od lipca 2012 roku Biblioteka znajduje się w pomieszczeniu Zespołu Szkół w Przytkowicach.

Godziny otwarcia:

 

Środa             800-1500

Czwartek        800-1500

 

Filię prowadzi Pani Celina Uzdrzychowska- starszy bibliotekarz

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Kronika Szkolnika

Ostatni numer (18) ukazał się w czerwcu 2022 r., podejmuje dwa ważne tematy: otwarcie Biblioteki szkolnej w Przytkowicach, przeniesionej do nowego pomieszczenia, z nową aranżacją wnętrz oraz Wystawę fotografii z okazji 20 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium kalwaryjskim, prezentowaną w Bibliotece w Kalwarii do końca sierpnia 2022 r.
Prezentujemy krótką migawkę z tego numeru oraz zamieszczamy link, gdzie można przeczytać prezentowany numer, a także wcześniejsze w zakładce wydarzenia (od 2020 r.)

https://www.zsprzytkowice.pl 

 

Super Czytelnik

Akcja czytelnicza dla uczniów klas I-VIII trwająca od marca do września 2022r.

 

Aktywne wypożyczanie

Odwiedziny w Bibliotece klas II a i b, comiesięczne wypożyczanie książek.
Dobór  wg grupy wiekowej, przygotowana oferta: odpowiedni poziom wiekowy, duża czcionka, krótkie teksty wybrane w celu doskonalenia czytania.

Czerwiec:

 8 VI 2022
16 VI 2022

Maj:

11 V 2022 (2 klasy)

Kwiecień:

 7IV 2022
13 IV 2022
28 IV 2022

 

 

 

 


W świecie Kamishibai:

Czytanie dla najmłodszej grupy przedszkolaków z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai.

26 V 2022
16 VI 2022

 

 

 

 

 

Mała Książka Wielki Człowiek

Udział w kampanii społecznej organizowanej przez Instytut Książki i Czytelnictwa dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

KRONIKA SZKOLNIKA- gazetka szkolno- biblioteczna


     W Filii Przytkowice w  grudniu 2016 roku, powstała redakcja gazetki szkolno- bibliotecznej, która  opracowuje i wydaje 6- stronicowy kwartalnik.


    W redakcji działa dwóch bibliotekarzy ( z Biblioteki Publicznej i Szkolnej), nauczyciel- polonista oraz trzyosobowa redakcja uczniowska. W gazetce zamieszczamy najważniejsze wydarzenia z życia szkoły i bibliotek, recenzje książek, przepisy kulinarne, zagadki i humor. Drukujemy od 20-40 egzemplarzy w zależności od zapotrzebowania.


   Gazetka cieszy się coraz większym zainteresowaniem, również wśród nauczycieli i  rodziców. Do stycznia 2019 ukazało się 8 numerów. Zapraszamy do czytania!

______________________________________________________________________________

 

Kampania społeczna „ Mała książka- wielki człowiek”  2018

        

  W okresie od września do grudnia, w Filii Przytkowice w kampanii wzięło udział 20 małych Czytelników, którzy po raz pierwszy przyszli ze swoimi rodzicami do biblioteki . Otrzymali wyprawki przygotowane dla trzylatków przez organizatorów, oraz zostali wpisani w poczet Czytelników Filii Przytkowice.

 

_________________________________________________________________________________

 

 

PROJEKT AUTORSKI FILII PRZYTKOWICE

KLUB KSIĄŻKI Z LATAWCEM

DLA UCZNIÓW KLAS I-III

  w roku szkolnym 2018/2019


         Projekt  jest kolejnym etapem działań (po Projekcie CZYTAMY W PRZEDSZKOLU) w kształtowaniu kultury czytelniczej w młodszym wieku szkolnym (7-11 lat). Polega na regularnych spotkaniach uczniów klas I-III w  Filii Biblioteki Publicznej w Przytkowicach. Realizowany jest od roku 2017, wówczas dla klasy I i II, obecnie w roku szkolnym 2018/2019 kontynuowany z klasą II i III.


Główne cele w realizacji Projektu:

 1. Kształtowanie trwałych predyspozycji czytelniczych.
 2. Zamiłowanie do czytania i rozszerzenie potrzeb czytelniczych.
 3. Rozwijanie technicznych umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 4. Kształtowanie poprawności językowej, wzbogacanie słownictwa.

 

 Zadania biblioteki:

 1. Oddziaływanie na rozwój kultury czytelniczej i zamiłowania do książek.
 2.  Rozszerzanie potrzeb czytelniczych.
 3.  Umiejętność  doboru i selekcji oraz ułatwienie dostępu do lektury.
 4. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych w zależności od wieku / baśniowych, przygodowych, przyrodniczych i historycznych i realistycznych/.

 

 Formy i częstotliwość spotkań:

 1. Cykliczne  spotkania 1 raz w miesiącu, równolegle dla obu prowadzonych grup /jedna godzina lekcyjna/ z możliwością wypożyczania książek.
 2. Pogadanki, lekcje biblioteczne w zakresie tematycznym:
 • Jak zachować się w bibliotece i z niej korzystać
 • Krótka historia książki i jej budowa.
 • Posługiwanie się narzędziami w zdobywaniu informacji o książce.
 • Umiejętność wyszukiwania książek, zdobywanie informacji, wykorzystywanie jej jako źródło i dokonywanie wyborów.

       3. Stosowanie różnych technik działania:

 • Booktalking- metoda krótkiej prezentacji książki, sztuka opowiadania i jej reklamowania.
 • Kamishibai- japoński teatr obrazkowy, teatr ilustracji i narracji.
 • Warsztaty kreatywności  /plastyczne-collage/

       4. Dodatkowe formy:

 • Przygotowanie dla uczestników ulotek z treściami pomocniczymi
 • Nagradzanie / książki, ręcznie wykonane zakładki, ranking czytelniczy drukowany w gazetce szkolno- bibliotecznej, oceny wystawiane przez nauczyciela/.

 

 

Przygotowanie i realizacja

 Filia Przytkowice- Celina  Uzdrzychowska

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 31.10.2018                                                           

 

_____________________________________________________________________________________

 

PROJEKT AUTORSKI FILII PRZYTKOWICE

DLA PRZEDSZKOLAKÓW  „CZYTAMY W PRZEDSZKOLU”

w roku 2018/2019 (realizowany od roku 2016)

 

    Projekt powstał w 2016 r., jest wynikiem regularnych  spotkań z przedszkolakami w grupie   3-latków, w Przedszkolu mieszczącym się w budynku ZS nr 3 w Przytkowicach, gdzie znajduje się również Filia Biblioteki Publicznej w Przytkowicach.

 

Główne cele w realizacji Projektu:

1. Kształtowanie kultury czytelniczej we wczesnym etapie rozwoju dziecka  

2.Obcowanie z książką, ważnym elementem psychicznego i kulturalnego rozwoju najmłodszego czytelnika.     

3 Rozwijanie wyobraźni i logiki myślenia, poznawanie i rozumienie postaw w konfrontacji  z literackimi bohaterami, odróżnianie dobra od zła.         

4 .Kształtowanie poprawności językowej, wzbogacenie słownictwa.


 Zadania biblioteki:

1. Oddziaływanie w kształtowaniu kultury czytelniczej i zamiłowania do książek.    

2. Umożliwienie bezpośredniego dostępu do lektury ( poprzez rodziców).           

3. Utrwalanie predyspozycji czytelniczych poprzez ciągły kontakt z książką.

 

Formy i częstotliwość spotkań:

1.Spotkania 1-2 razy w miesiącu w Przedszkolu lub Bibliotece.  

2.Wprowadzanie ciekawych form animacji czytelnictwa ( czytanie z pacynkami, rekwizytami, modulacja głosu, naśladowanie głosów np. zwierząt).           

3. Nawiązanie sympatii, tworzenie poczucia bezpieczeństwa i ukazanie Biblioteki jako przyjaznego miejsca.                                    

 

Opracowanie i prowadzenie: Celina Uzdrzychowska

____________________________________________________________________________


Tydzień czytania

6 czerwca 2018

 

          W Filii Przytkowice Tydzień Czytania zainagurowano w dniu 6 czerwca spotkaniem z uczniami  klasy VI Szkoły Podstawowej w Przytkowicach.

 

          Złożyło się na nie: wspólna recytacja wiersza Juliana Tuwima” Lokomotywa” ( z pamięci lub przygotowanego tekstu) oraz czytanie opowiadania Grażyny Bąkiewicz o treści historycznej, „Pietrkowe buty” z tomiku „ Walka o wolność : 10 opowiadań z czasów rozbiorów”, wydanego z serii Zdarzyło się w Polsce. Wybór opowiadania był nieprzypadkowy, a wiąże się on z tegorocznymi obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.


        Do czytania w tym szczególnym dniu zaprosiliśmy Panią Małgorzatę Madej, emerytowaną  nauczycielkę i wychowawcę, znaną z ogromnego zamiłowaniu do zawodu nauczyciela. Pani Małgosia, do której zwykle  tak się zwracamy,  przyjmując zaproszenie z lekkim zdziwieniem, ale nieskrywanym  entuzjazmem,  zadeklarowała stałą współpracę z Biblioteką  na rzecz młodego czytelnika.


         Coroczna kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”, która zachęca przede wszystkim do czytania, zatacza coraz większe kręgi i staje się z każdym rokiem bardziej popularna wśród czytelników  naszej biblioteki.

 

________________________________________________________________________________________________________

 

CZYTAMY PRZEZ CAŁY ROK:


W BIBLIOTECE

      Czytanie zbliża-pod tym hasłem przebiegał tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Czytania, trwający od 3-14 czerwca 2017r. W Bibliotece Publicznej uczciliśmy go w środę, 7 czerwca, a do  czytania zaprosiliśmy Panią Dyrektor Urszulę Wilczyńską, która przeczytała zgromadzonym uczniom biograficzną opowieść o św. Bracie Albercie Chmielowskim.

    W spotkaniach tym uczestniczyli uczniowie II i III klas, ale w ciągu całego roku do biblioteki na cotygodniowe czytanie zapraszamy dzieci z poszczególnych oddziałów klas przedszkolnych.

 W PRZEDSZKOLU

      To całoroczny cykl spotkań, gdzie czytamy krótkie opowieści lub fragmenty większych utworów. Jedną z atrakcji ostatnio stał się Teatrzyk  Kamishibai. Wywodzi się on z tradycji japońskiej, ale znany jest na całym świecie. To rodzaj papierowych kart z ilustracjami, przekładanych w trakcie czytania w drewnianej skrzynce, z zapisanym na odwrocie tekstem. Prosta forma czytania, ale bardzo atrakcyjna. Słuchacze skupiają  uwagę   na przekładanych ilustracjach, równocześnie wsłuchując się w czytany tekst. Warto jeszcze raz podkreślić i przypomnieć, że w Naszej Bibliotece czytamy nie tylko od święta, ale przez CAŁY ROK. 

 

29 czerwca 2017     Celina Uzdrzychowska

     

___________________________________________________________________________________________________

 

    Kronika Szkolnika – nowa gazetka szkolno –biblioteczna
w Przytkowicach

21 grudnia 2016

            Filia Biblioteki Publicznej w Kalwarii Zebrzydowskiej  mieszcząca się od kilku lat w budynku   ZS nr 3 w Przytkowicach traktowana jest przez uczniów jako „nasza biblioteka”, stąd powstał pomysł  wydawania wspólnie redagowanej gazetki.

           W dniu 21.12.2016 ukazał się pierwszy numer Kroniki Szkolnika, w której można znaleźć  przegląd wydarzeń , jakie miały miejsce w naszej szkole i bibliotece w mijającym roku. Nie zabrakło  w niej także akcentów świątecznych, informacji na temat sukcesów uczniów w różnych konkursach oraz – jak przystało na gazetkę szkolno- biblioteczną – recenzji książek. 

          Czytanie – dobrym sposobem na nudę , a szukanie odpowiedzi na zadania konkursu czytelniczego – jeszcze lepszym, dlatego i taka rozrywka znalazła się na łamach wydawnictwa. 

           Kronika Szkolnika jest redagowana przez zespół w składzie:  uczniowie – Jakub Koczur, Kamil Bednarz, Magdalena Grodniewicz,  Patrycja Śliwa, Patrycja Grzywa i Sndra Żmuda,

opieka merytoryczna –  Maria Balcer,  Celina Uzdrzychowska,  Anna Kucharczyk.

 

Maria Balcer, Celina Uzdrzychowska

 ____________________________________________________________________

 

Pieszy Rajd – Szlakiem Przydrożnych Kapliczek -  22 czerwca 2016

           Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016 dobiegł końca autorski projekt edukacyjny  „Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji”, realizowany przez Filię Biblioteki Publicznej w Przytkowicach,  przy współpracy ZS nr 3. Comiesięczne spotkania odbywające się równolegle dla dwóch grup wiekowych, miały charakter nie  tylko dydaktyczny, ale również poznawczy i  kulturowy. Spotkania z młodszą grupą wiekową (uczniowie klas pierwszych), odbywały się w bibliotece i poprzez  głośne czytanie przybliżały treści religijne zawarte w wybranych utworach. Opowiadania dla dzieci o życiu świętych , dobierano według  kalendarza kościoła katolickiego.  Ostatnie majowe spotkanie  (16 maja 2016) dla uczestników tej grupy wiekowej, było spotkaniem autorskim z p. Ewą Sztadtmuller, znaną autorką wielu książek dla dzieci, także o życiu znanych świętych.  
            Finałem i zakończeniem projektu dla starszej grupy wiekowej był Pieszy Rajd-  Szlakiem Przydrożnych Kapliczek w Przytkowicach. Na trasie wyznaczonej na mapie, na odcinku Przytkowice Szkoła – Draboż, uczestnicy podzieleni na trzy grupy, odnaleźli i oznaczyli na przygotowanych planszach 6 przydrożnych kapliczek. Przy każdej  odczytali historię, kiedy i w jakich okolicznościach powstała oraz pozostawili pamiątkowy proporczyk z datą  rajdu i nazwą projektu. Zaplanowanym i docelowym punktem  była Kaplica Miłosierdzia Bożego, usytuowana na Drabożu, w miejscu gdzie łączą się granice Przytkowic,  Bęczyna i Paszkówki. Powstała w 2010 roku  kaplica, poświęcona jest Świętemu  Janowi  Pawłowi  II, ofiarowana przez mieszkańców, „  w dowód wielkiej miłości i wiarę w głoszone światu Orędzie Bożego Miłosierdzia”. Wewnątrz znajdują się obrazy: Jezusa Miłosiernego, Świętej Faustyny, Świętego Jana Pawła II oraz Apostolskie Błogosławieństwo Ojca św. Jana
Pawła II.                     
           W rajdzie uczestniczyło  31 osób, a wyznaczoną trasę pokonano w niespełna 5 godzin. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas czwartych i piątych szkoły podstawowej  oraz gimnazjum jako wolontariusze Szkolnego Koła Caritas.     
                Cały projekt obejmował kilkanaście spotkań, które relacjonowane były na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz Zespołu Szkół w Przytkowicach.   Różnorodność prowadzonych działań, od warsztatów tematycznych, po spotkania kulturoznawcze i turystyczne oraz bezpośredni kontakt uczestników z regionalną literaturą, umożliwiły im  głębsze zaznajomienie się z historią i tradycją miejscowej kultury. Jednocześnie uwzględniając oczekiwania dzieci i młodzieży w formie i działaniu, wzbogaciły ich wiedzę i przyczyniły się  rozwoju czytelnictwa i tożsamości religijnej.

Celina Uzdrzychowska


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii

 


 

„Rozmowy z Aniołem Stróżem”

 

         11 maja 2016r. ,  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, trwającego od 8-15 maja, gościliśmy w Filii Przytkowice, s. Barbarę Suzynowicz.  Siostra Barbara od wielu lat pracuje z dziećmi, pełni też funkcję Dyrektora Niepublicznego Przedszkola  Sióstr  Nazaretanek w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestnikami spotkania byli uczniowie zerówek , a tematem przewodnim  obecność Anioła Stróża w życiu każdego człowieka na podstawie czytanej przez Siostrę opowieści pt. „Rozmowy z Aniołem stróżem: o mówieniu prawdy zwyciężaniu lenistwa”, autorstwa Elżbiety Śnieżkowskiej- Bielak. W trakcie spotkania siostra tłumaczyła dzieciom trudne sytuacje bohatera opowieści  i prowadziła rozmowę na temat mówienia prawdy i przezwyciężaniu lenistwa.  Ożywiona dyskusja wyzwoliła wśród dzieci ogromne zainteresowanie postacią  Anioła Stróża, jego duchowego działania, a przede wszystkim pozwoliła zrozumieć istotę i sens mówienia prawdy i przezwyciężania lenistwa. W trakcie spotkania dzieci zostały obdarowane obrazkami z wizerunkiem Anioła Stróża, które zabrały ze soba do swoich domów.

Siostrze Barbarze bardzo dziękujemy za poświęcony czas, za cierpliwość i odpowiedzi na trudne pytania zadawane przez dzieci.

 

 

____________________________________________________________________________

 

Pisanki, kraszanki, jajka malowane…

            Tradycja malowania przed Świętami Wielkanocnymi jajek kurzych czy kaczych jest bardzo stara. Jajka w Polsce zaczęto zdobić najprawdopodobniej  już w X w. Zwyczaj ten wywodzi się z pogaństwa, z cesarstwa rzymskiego. Jajka malowano podczas przesilenia wiosennego, potem zakopywano je pod progami domów i budynków mieszkalnych. Ludzie  wierzyli, że odstraszają zło i nieszczęście, a dają pomyślność i powodzenie. Pisankami także obdarowywano się wzajemnie. Miały zapewniać  zdrowie, siły, pomyślność, a także szczęście w miłości. Skorupki pisanek, natomiast dodawano do zboża i rzucano na pola, aby dawały obfite  plony.

            Dla nas, chrześcijan pisanka to symbol Zmartwychwstałego Chrystusa, znak rodzącego się życia oraz nadziei na nasze zmartwychwstanie. Ze zwyczajem malowania pisanek związanych jest wiele legend.

            Jedna z nich opowiada o św. Marii Magdalenie, która w niedzielę Zmartwychwstania zmierzała do grobu Jezusa, niosła ze sobą koszyk pełen jajek , z których później miała przyrządzić posiłek dla Apostołów. Po spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym spostrzegła, że wszystkie jajka w koszyku zmieniły swój kolor na czerwony.

Inna legenda głosi, że gdy Jezusa prowadzono na śmierć, pewien biedak szedł na targ z koszykiem jajek. Postawił koszyk przy drodze, a sam pomógł Jezusowi nieść krzyż. Gdy wrócił zobaczył, że wszystkie jajka są czerwone.

Tradycję malowania pisanek podtrzymuje także nasza szkoła (Zespół Szkół Nr 3 w Przytkowicach). W ramach projektu „ Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji” realizowanego przez Filię Biblioteki Publicznej, w dniach 10 -11 marca 2016r., odbyły się warsztaty malowania pisanek. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 5a i 5b szkoły podstawowej, którzy po zapoznaniu się z historią tradycji zdobienia jajek zabrali się do pracy. Wydmuszki jaj kurzych i kaczych malowano farbami akrylowymi. Na pisankach pojawiły się motywy wielkanocne oraz wiosenne. Zajęcia instruktarzowe prowadziła p. Celina Uzdrzychowska (bibliotekarz).  Pisanki uczniów zostały zawieszone na kolorowych tasiemkach i stanowią piękną dekorację biblioteki.

I. Kondela

C. Uzdrzychowska

 

___________________________________________________________________

  W 2015 roku obchodziliśmy dwie okrągłe rocznice, urodzin(210) i śmierci (140), Hansa Christiana Andersena.  Chociaż jego twórczość to nie tylko utwory dla dzieci, zasłynął jednak w świecie głównie jako baśniopisarz.  Z racji tej szczególnej okazji sięgnęliśmy po raz kolejny do najbardziej znanych na świecie baśni -Andersena, organizując konkurs literacki.  Obejmował on znajomość pięciu wybranych baśni : Dzikie łabędzie , Len, Latający kufer, Pięć ziarenek grochu, Słowik oraz najważniejsze wydarzenia z życia pisarza. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas czwartych Szkoły Podstawowej w Przytkowicach. Przebiegał on w dwóch etapach, z których pierwszy miał formę pisemna, w drugim obowiązywały odpowiedzi ustne. Do drugiego etapu przystąpiło 7 uczniów, spośród których trzech otrzymało nagrody : Patrycja Grzywa, Natalia Kowalczyk i Damian Stawowy. Laureaci otrzymali  nagrody książkowe z dziedziny literatury- klasyki dziecięcej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do nauczycieli , którzy czuwali nad przygotowaniem uczniów do konkursu, pani polonistce Marii Balcer i bibliotekarce szkolnej Annie Kucharczyk.

Celina Uzdrzychowska

________________________


O Świętym Stanisławie Kostce w Przytkowicach

IV spotkanie ” Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji” 10.12.2015

 

          W kolejnym spotkaniu dla najmłodszych ( klasy pierwsze), w ramach trwającego projektu  o tematyce przybliżającej postaci świętych, poznaliśmy św. Stanisława Kostkę . Barwnie ilustrowana opowieść autorstwa Ewy Stadtmuller, czytana w Bibliotece, nakreśliła dzieciom życie tego świętego , jednego z najmłodszych świętych w kościele katolickim. Tematyka spotkania była też okazją do zapoznania dzieci z pieśnią o św. Stanisławie: „ Przed wielu laty ten chłopiec żył…”, chwalącą postać i życie świętego.

             Uroczystym zakończeniem był „poczęstunek piernikowy ”, przygotowany w czasie warsztatów kulinarnych ze starszą grupą  uczestników Projektu, tym razem pierników- gwiazdek.

Celina Uzdrzychowska

________________________________________________________

 

Katarzynki w Filii Przytkowice

III spotkanie z cyklu „ Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji”  25.11.2015

 

         W dniu 25 listopada kościół katolicki wspomina  św. Katarzynę Aleksandryjską, która to patronuje Parafii w Przytkowicach. W wigilię tego święta, w ramach cyklu spotkań o tematyce chrześcijańskiej,  odwiedziliśmy kościół parafialny, gdzie w głównym ołtarzu, na czas tego święta znajduje się obraz przedstawiający postać Świętej Katarzyny- Męczennicy, z jej symbolami i atrybutami. Tam tez starsza grupa uczestników projektu, wysłuchała  legendy o żywocie Świętej żyjącej w starożytności. Święta Katarzyna od wieków, patronuje wielu zawodom i stanom, między innymi bibliotekarzom. Dawniej w Polsce istniał zwyczaj, dzisiaj już zapomniany, że w wigilię  św. Katarzyny, chłopcy wróżyli sobie, który z nich jako pierwszy ożeni się i jakie imię nosić będzie jego wybranka. Podobne wróżby dotyczyły zamążpójścia dziewcząt w wigilię Św. Andrzeja, który to zwyczaj popularny jest do dziś. Przypomnieliśmy sobie również przysłowia związane z dniem św. Katarzyny, szczególnie te wciąż aktualne:

Święta Katarzyna adwent rozpoczyna.

 Jak się Katarzyna głosi, tak się Nowy Rok nosi.

        Dalsza część spotkania przebiegała w bibliotece i miała charakter już bardziej roboczy.  Tutaj skupiliśmy się z kolei na przygotowaniu piernikowego ciasta, na Katarzynki. Połączenie wszystkich składników, wyrabianie i wałkowanie ciasta,  wreszcie wycinanie foremkami, było niemałą atrakcja dla uczestników. Aromat  ciasta, układanie ciasteczek na blachach, których pieczenia dopilnowały panie kucharki w szkolnej kuchni, zachęcały do dalszych działań.  Także  dekorowanie lukrem już upieczonych pierniczków,  było równie zajmujące, ale przysporzyło lekkich trudności. Tym większa była radość z efektów pracy. Pierniczki, którymi częstowano w czasie długiej przerwy w szkole, rozeszły się w mig, a tłumy przewijające się przez bibliotekę, świadczyły o trafionym pomyśle na pieczenie Katarzynek.

Celina Uzdrzychowska

Iwona Kondela

_____________________________________

 

Filia w Przytkowicach wraz z Przedszkolem w Przytkowicach

 

Spotkanie z Misiem 

 24 i 25listopada 2015

         Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodziliśmy w tym roku w Publicznym Przedszkolu Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy już 24 listopada. W tym dniu dzieci wysłuchały opowieści o Misiu Łakomczuchu, która była zapowiedzią Święta Pluszowego Misia. W dzień obchodów, do przedszkola wkroczył dumnie „ Prawdziwy  Miś”, włączył się do wspólnej  zabawy z przyjaciółmi i obdarował ich swoim piernikowym wizerunkiem, przygotowanym w czasie zajęć kulinarnych w Bibliotece. Przedszkolaki, te nieco mniej cierpliwie już na miejscu podjęły próbę zjedzenia piernikowego misia, nadgryzając lekko ucho albo łapkę. Widać zapach i wygląd zachęcał do tego. Na zakończenie każdy miał możliwość sfotografowania się z „ogromnym pluszakiem”, co stanowiło wielkie przeżycie dla dzieci.

__________________________________________________________________________________

 

„ Czytanie droga do chrześcijańskiej edukacji”                       
Projekt Biblioteki Publicznej Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Filii Przytkowice.

29.10.2015

Pod tym hasłem, 29 września 2015 r. , w ramach akcji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania,  rozpoczęliśmy realizację własnego projektu edukacyjnego dla uczniów szkoły podstawowej. Projekt zainicjowany w Filii Leńcze, realizowany jest również Filii Przytkowice wraz  Zespołem Szkół Nr3   w Przytkowicach i Szkolnym kołem „Caritas”, działającym pod patronatem szkoły.  Program realizowany jest  równolegle na dwóch poziomach, dla uczniów klas pierwszych oraz klas czwartych i piątych.

Program dla pierwszoklasistów obejmuje spotkania o tematyce „Święci  w naszym kościele parafialnym”. Wizerunki świętych umieszczone  na polichromii kościoła, czy też figury zdobiące ołtarze, wskazują nam, które z postaci świętych będziemy omawiać , przedstawiając ich życie w formie literackiej dla dzieci (wierszyki, opowieści i legendy). W tej grupie wiekowej realizacja odbywa się przy współpracy wychowawczyń klas pierwszych, pani Joanny Kwaśny oraz pani Anny Nowak. Spotkania  odbywają się raz w miesiącu, a do czytania zapraszamy osoby duchowne i wolontariuszy.

                „Święty Franciszek z Asyżu”, postać z opowiadania, wydanego przez Edycję Świętego Pawła, była treścią pierwszego spotkania w ramach tego projektu. Dzieci szybko zaprzyjaźniły się z postacią Świętego Franciszka , ale żeby utrwalić zasłyszaną opowieść, otrzymały ilustracje do kolorowania przedstawiające wydarzenia z życia tego świętego. Koleje spotkanie już za miesiąc !

 Celina Uzdrzychowska

 

____________________________________________________________________________

Turniej Rycerski

„ Czytanie drogą do chrześcijańskiej edukacji” Projekt Biblioteki Publicznej Stanisława Wyspiańskiego  w Kalwarii Zebrzydowskiej,   Filii Przytkowice.

Realizacja przy współpracy Zespołu Szkół nr 3 w Przytkowicach.

1.10.2015

Turniejem Rycerskim,  rozpoczęliśmy realizację Projektu dla drugiej grupy wiekowej, uczniów klas czwartych i piątych. Współpracy w realizacji w tej  grupie podjęła się pani katechetka  , oraz opiekun Szkolnego Kola Caritas, Iwona Kondela.                                                                                                     
Dzisiejsze  popołudniowe spotkanie przebiegało pod hasłem „Początki chrześcijaństwa w Przytkowicach, miejscowości założonej przez rycerza Przypka”.  Miało ono charakter dwuetapowy. Pierwszy z nich odbył się w Bibliotece Publicznej,  gdzie uczestnicy wysłuchali  fragmentów opracowania historycznego i przewodnika „ Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony”  Juliana Zinkowa, dotyczących Przytkowic. Powstanie Przytkowic, ściśle związane   z rodem rycerskim  Radwanitów,  było tematem przewodnim w spotkaniu , dlatego nazwano go „Turniejem Rycerskim”. Informacje o średniowiecznym rzemiośle rycerskim oraz rytuał pasowania na rycerza, zainscenizowany w Bibliotece, był punktem rozpoczynającym  turnieju. Uczestniczyło w nim sześć kilkuosobowych drużyn, o przybranych nazwach i herbach, odpowiednich strojach i rekwizytach związanych ze stanem rycerskim. Turniej obejmował  kilka  punktowanych zadań, w których trzeba było wykazać się zdobytymi wiadomościami historycznymi, pomysłowością oraz umiejętnościami plastycznymi i sprawnościowymi. Każda grupa rozpoczynająca wyznaczone konkurencje, otrzymała arkusz papieru oraz plan trasy w postaci mapy.  Oznaczone na mapie punkty wskazywały miejsca, gdzie zostały ukryte przybory potrzebne w rozwiązywaniu poszczególnych zadań(litery do hasła krzyżówki i materiały  plastyczne). Godzinę rozpoczęcia-  start z biblioteki,  odnotowywano na kartach obiegowych, równocześnie zapisując czas wykonanych zadań w każdej z konkurencji.  Przy poszczególnych punktach, nad sprawnym przebiegiem konkurencji  czuwali wolontariusze- gimnazjaliści  ze Szkolnego Koła „Caritas” w składzie : Kacper Chrostek, Gabriela Monica, Weronika Ogiegło,  Magdalena Poseł, Magdalena Syrek, Michał  Szwarcbach,  Arkadiusz Warmuz,  Seweryn Zwierz .     

Główne konkurencje  stanowiły:

 • OBRAZ RYCERZA PRZYPKA- wykonanie portretu rycerza
 • RYCERSKIE ZMAGANIA-  konkurencje sprawnościowe ( rzut woreczkiem, ringo, rzut lotką do tarczy)
 • RYCERZ MĄDRA GŁOWA- rozwiązanie krzyżówki z hasłem
 • RYCERZ JEST ODWAŻNY- wyprawa do lasu, znalezienie ukrytego koszyka   i wypełnienie go darami jesieni 

 

Czas powrotu  poszczególnych drużyn odnotowywano w Bibliotece, gdzie również nastąpiło posumowanie zdobytych punktów  i wyłonienie zwycięzców spośród drużyn o nazwach:

 • Fnatic
 • Księżniczki Płąnacej Kokardy
 • Rycerze Przypka
 • Waleczne Marchewki
 • Wojownicy Pana
 • Wojowniczki

Do zwycięzców należą:

I miejsce - Wojownicy Pana

II miejsce –Rycerze Przypka

III miejsce- Wojowniczki

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i książki o Kalwarii Zebrzydowskiej,  a pozostałe trochę drobiazgów oraz słodycze. Wszyscy  uczestnicy, zarówno chłopcy jak i dziewczynki  z wielkim zapałem i poświęceniem  uczestniczyli w turniejowych zmaganiach. Konkurencje sprawnościowe odbywały się wokół szkoły i na terenie do niej przyległym.      Wszystkim uczestnikom  serdecznie gratulujemy ukończenia turnieju i zapraszamy na kolejne spotkania w Bibliotece.

Celina Uzdrzychowska

Iwona Kondela

________________________________________________

 

13.11.2015r.

       "Róże w garnku”, to tytuł inscenizacji teatralnej, inspirowanej życiem Heleny Kowalskiej – św. Faustyny,  wystawionej przez Koło Teatralne Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach dla pensjonariuszy DPS i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach.

        Spotkanie zorganizowała Biblioteka Publiczna  dzięki współpracy  jaką prowadzimy z ZS w Przytkowicach, gdzie mieści się jedna z filii bibliotecznych.

         Przedstawienie w obsadzie osiemnastu aktorów i dwudziestoosobowego chóru, wystawiono w refektarzu Konwentu Bonifratrów. Przy licznie zgromadzonej widowni młodzi aktorzy, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawili w niezwykle wzruszający sposób, historię życia świętej w rodzinie Kowalskich, a później w zakonie. Autentyczne stroje, obrazy multimedialne prezentowane w trakcie przedstawienia, a przede wszystkim podkład muzyczny wraz ze śpiewem chóru, dodały wzniosłości i splendoru wystawianej inscenizacji. Sztukę opracowała i wyreżyserowała p. Jadwiga Janicka, oprawę muzyczną przygotowała p. Iwona Kondela , a wykonawcami byli uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego oraz chór i schola parafialna. Po przedstawieniu opinie zarówno aktorów jak i widzów były jednoznaczne. Widzowie ze wzruszeniem odpowiadali że bardzo im się podobało, a aktorzy czuli ogromne zainteresowanie ze strony widowni.

        Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom bardzo gorąco dziękujemy za podjętą  inicjatywę i niesienie radości tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Celina Uzdrzychowska

  

XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania, 2.06.2015

Pchła Szachrajka

 

              Dzisiaj w Bibliotece Publicznej- Filii Przytkowice w ramach ogólnopolskiej akcji Czytania Dzieciom, najmłodsi uczniowie  z klas zerowych wysłuchali utworu Jana Brzechwy  Pchła Szachrajka.  Zaprezentowała go  pani Ewa Starzak , założycielka Koła Teatralnego „ Carpe diem”  w ZSiPO im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej . Odczytany, a właściwie wyrecytowany utwór w swoistym klimacie,  z licznymi elementami ekspresji  powiązanymi  z emocjami,  pozwoliły na rzeczywiste dotarcia do każdego dziecka. Dodatkowo, niezwykłą wrażliwość na odbiór miały wpływ elementy stroju i używane rekwizyty. Wszystko to znalazło wyraz podczas przekazu tekstu i stworzyło dzieciom szansę większego  przeżycia i jego zrozumienia .

 

***

21 maja 2015 w Bibliotece Publicznej w Przytkowicach uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej zaprezentowali wybrane przez siebie książki. Dzięki przygotowanym rekwizytom i plakatom zachęcali rówieśników do przeczytania wybranej przez siebie pozycji.

Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Kozioł –„Pippi Pończoszanka” A. Lindgren

Patrycja Śliwa (książka z serii Klub Kociaków Słodziaków)

oraz Sandra Opyrchał i Aleksandra Pacułt („Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie”) zajęły drugie miejsce.

 

Jury przyznało również wyróżnienia:

Magdalena Grodniewicz – „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”

Adrian Morek – „Lew, czarownica i stara szafa”

---------------------------------------------------------       

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Bibliotekę odwiedzamy i talenty rozwijamy, czyli…

wakacyjno - artystyczne zajęcia cykliczne w Przytkowicach

Spotkania biblioteczne w okresie wakacji w Przytkowicach były również okazją do poznania tajników i techniki szkicowania węglem, malowania pastelami suchymi i mokrymi (olejnymi) jak również akwarelami. Najmłodsi bardzo szybko przyswoili sobie artystyczne umiejętności, co zaowocowało pięknymi pracami, ukazującymi wycinek bogatego świata fauny, wśród których znalazły się i myszy, i pająki.

            Wakacyjne zajęcia, które odbyły się 23 lipca w Bibliotecznej Filii w Przytkowicach poświęcone były carvingowi, czyli sztuce dekorowania potraw, rodem z dalekiej Tajlandii. Jak się okazuje, piękne dekoracje można zrobić nawet z…jabłka. Czego namacalnym dowodem, były własnoręcznie wykonane przez najmłodszych czytelników śliczne łabędzie. Z jabłek właśnie. To jednak nie koniec owocowo – warzywnych dzieł w wykonaniu najmłodszych. Każdy z uczestników „wyrzeźbił” w jabłku liście, które równie efektownie prezentowały się na tacy. Z ogórka zaś, czytelnicy przygotowali koszyczki, które można wypełnić sałatką warzywną.

„Słodką” część warsztatów, pod którą kryło się lukrowanie ciastek, lukrem, które znamy, choćby z pączków, uczestnicy przywitali z wielkim entuzjazmem. I z tymże przystąpili ochoczo do pisania za pomocą szaszłykowych wykałaczek swojego imienia na herbatnikach. Dodajmy, że każde ciastko za sprawą uczestników zostało udekorowane również pięknym, lukrowanym, słodkim, rzecz jasna, „ornamentem”.

            Podczas drugiego, wakacyjnego spotkania w Bibliotece w Przytkowicach, które odbyło się 30 lipca br. najmłodsi czytelnicy skoncentrowali swoją uwagę na konstrukcji…latawców. Dodajmy, papierowych latawców. Wykonano różnokolorowe latawce, wyposażone w „uzdy”, ogony z bibuły. Wszystkie prezentowały się bardzo okazale, ku uciesze najmłodszych czytelników. W przeprowadzeniu „lotu próbnego” tychże właśnie papierowych, „jednostek latających” stanęła na przeszkodzie aura, która nie była zbyt przychylna tego popołudnia. Niemniej każdy mógł taki lot próbny wykonać w bliskości swojego domu.

            Warto wspomnieć o tym, że w w/w bibliotecznych zajęciach, wakacyjną porą, uczestniczyli licznie najmłodsi czytelnicy, którzy miło i owocnie spędzili czas w Bibliotece w Przytkowicach. A przy okazji udoskonalili swoje umiejętności artystyczne. Talenty zaś są po to, by je rozwijać.

 _________________________________________________________________________________________________________


Galeria

Praca z dziećmi w Bibliotece w Przytkowicach
Czytelnicy 2018. Mala książka -wielki człowiek
Czytelnicy 2018. Mala książka -wielki człowiek 
Czytelnicy 2018. Mala książka -wielki człowiek
Czytelnicy 2018. Mala książka -wielki człowiek 

Czytelnicy 2018. Mala książka -wielki człowiek
Czytelnicy 2018. Mala książka -wielki człowiek 
Czytelnicy 2018. Mala książka -wielki człowiek
Czytelnicy 2018. Mala książka -wielki człowiek 

Klub Książki z Latawcem 2017-2018
Klub Książki z Latawcem 2017-2018 
Klub książki      2017-2018 klasa II .
Klub książki 2017-2018 klasa II . 

Klub książki      2017-2018 klasa II .
Klub książki 2017-2018 klasa II . 
Klub książki      2017-2018 klasa II .
Klub książki 2017-2018 klasa II . 

Klub książki  2017-2018 klasa I
Klub książki 2017-2018 klasa I 
Klub książki 2017-2018 klasa I.
Klub książki 2017-2018 klasa I. 

Czytamy w przedszkolu 2018
Czytamy w przedszkolu 2018 
Czytamy w przedszkolu 2016
Czytamy w przedszkolu 2016 

Czytamy w przedszkolu 2017
Czytamy w przedszkolu 2017 
Kronika Szkolnika Nr 1
Kronika Szkolnika Nr 1 

Kronika Szkolnika Nr 2
Kronika Szkolnika Nr 2 
Kronika Szkolnika Nr 3
Kronika Szkolnika Nr 3 

Kronika Szkolnika Nr 4
Kronika Szkolnika Nr 4 
Kronika Szkolnika Nr 5
Kronika Szkolnika Nr 5 

Kronika Szkolnika Nr 6
Kronika Szkolnika Nr 6 
Kronika Szkolnika Nr 7
Kronika Szkolnika Nr 7 

Turniej rycerski
Turniej rycerski 
Turniej rycerski
Turniej rycerski 

Turniej rycerski
Turniej rycerski 
Lekcja biblioteczna
Lekcja biblioteczna 

Lekcja biblioteczna
Lekcja biblioteczna 
Konkurs literacki
Konkurs literacki 

Konkurs literacki
Konkurs literacki 
Konkurs literacki
Konkurs literacki 

Lekcja biblioteczna
Lekcja biblioteczna 
Laureatka konkursu Straszne opowiadanie
Laureatka konkursu Straszne opowiadanie 

Lekcja biblioteczna
Lekcja biblioteczna 
Turniej rycerski
Turniej rycerski 

Turniej rycerski
Turniej rycerski 
Turniej rycerski
Turniej rycerski 

 
Turniej rycerski
Turniej rycerski 

Turniej rycerski
Turniej rycerski 
Turniej rycerski
Turniej rycerski 

Turniej rycerski
Turniej rycerski 
Turniej rycerski
Turniej rycerski 

O Swiętym Stanisławie Kostce
O Swiętym Stanisławie Kostce 
O Swiętym Stanisławie Kostce
O Swiętym Stanisławie Kostce 

O Swiętym Stanisławie Kostce
O Swiętym Stanisławie Kostce 
konkurs literacki o Andersenie
konkurs literacki o Andersenie 

Pisanki, kraszanki, jajka malowane…
Pisanki, kraszanki, jajka malowane… 
Pisanki, kraszanki, jajka malowane…
Pisanki, kraszanki, jajka malowane… 

Lekcja biblioteczna
Lekcja biblioteczna 
Pisanki, kraszanki, jajka malowane…
Pisanki, kraszanki, jajka malowane… 

Pisanki, kraszanki, jajka malowane…
Pisanki, kraszanki, jajka malowane… 
Przedstawienie Róże w Garnku
Przedstawienie Róże w Garnku 

Przedstawienie Róże w Garnku
Przedstawienie Róże w Garnku 
Przedstawienie Róże w Garnku
Przedstawienie Róże w Garnku 

Przedstawienie Róże w Garnku
Przedstawienie Róże w Garnku 
Pieszy Rajd – Szlakiem Przydrożnych Kapliczek - 22 czerwca 2016
Pieszy Rajd – Szlakiem Przydrożnych Kapliczek - 22 czerwca 2016 

Pieszy Rajd – Szlakiem Przydrożnych Kapliczek - 22 czerwca 2016
Pieszy Rajd – Szlakiem Przydrożnych Kapliczek - 22 czerwca 2016 
Pieszy Rajd – Szlakiem Przydrożnych Kapliczek - 22 czerwca 2016
Pieszy Rajd – Szlakiem Przydrożnych Kapliczek - 22 czerwca 2016 

Przedszkole
Przedszkole 
Przedszkole
Przedszkole 

Tydzień Czytania
Tydzień Czytania 
Tydzień Czytania
Tydzień Czytania 

Tydzień Czytania
Tydzień Czytania 
Katarzynki
Katarzynki 

W bibliotece
W bibliotece 
W bibliotece
W bibliotece 

Przedszkole
Przedszkole 
Rozmowy z Aniołem Stróżem
Rozmowy z Aniołem Stróżem 

Rozmowy z Aniołem Stróżem
Rozmowy z Aniołem Stróżem 
O Swiętym Stanisławie Kostce
O Swiętym Stanisławie Kostce 

Tydzień Czytania 2018
Tydzień Czytania 2018  
Rozmowy z Aniołem Stróżem
Rozmowy z Aniołem Stróżem 

Rozmowy z Aniołem Stróżem
Rozmowy z Aniołem Stróżem 
konkurs literacki o Andersenie
konkurs literacki o Andersenie 

Katarzynki
Katarzynki 
Katarzynki
Katarzynki  

Katarzynki
Katarzynki 
Katarzynki
Katarzynki 

Katarzynki
Katarzynki 
Spotkanie z Misiem
Spotkanie z Misiem 

Spotkanie z Misiem
Spotkanie z Misiem 
 

Spotkanie z Misiem
Spotkanie z Misiem 
Tydzień Czytania- 2018 -Pani Małgorzata Madej czyta Pietrkowe buty
Tydzień Czytania- 2018 -Pani Małgorzata Madej czyta Pietrkowe buty 

O Swiętym Stanisławie Kostce
O Swiętym Stanisławie Kostce 
Turniej rycerski
Turniej rycerski 

Turniej rycerski
Turniej rycerski 
Turniej rycerski
Turniej rycerski 

Turniej rycerski
Turniej rycerski 

 

Biblioteka Publiczna

poniedziałek- czwartek  8.00 - 17.00

piątek -sobota             8.00 - 14.00

 

 

 

 

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub

Fundacja Orange