Kategorie

Aktualności

Stefan Wyszyński - Duchowy Przewodnik Narodu

 

W tym roku mija 120 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wielkiego Polaka, Prymasa Tysiąclecia, męża stanu, obrońcy praw człowieka, narodu i Kościoła.

Na 12 września wyznaczono datę jego beatyfikacji.

„Pragnę z radością zakomunikować, że Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021 roku w Warszawie, o godzinie 12.00” – przekazał w komunikacie kard. Kazimierz Nycz.

Uchwałą Sejmu  RP prymas Stefan Wyszyński został Patronem roku  2021.

Kim był ten wielki i zasłużony dla Polski duchowny?

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, jako drugie dziecko w rodzinie Stanisława i Julianny Wyszyńskich.  W wieku 9 lat stracił matkę, która zmarła po urodzeniu kolejnego dziecka. W 1912 r., po skończeniu szkoły powszechnej, wstąpił do znanego w Warszawie gimnazjum im. Wojciecha Górskiego. Po wybuchu I wojny światowej, od 1915 r. uczył się w Łomży, a następnie w Liceum św. Piusa X we Włocławku.

Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924 r. z rąk biskupa Wojciecha Owczarka w bazylice katedralnej we Włocławku, a dwa dni później przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze odprawił swoją Mszę prymicyjną.

Zwierzchnicy Wyszyńskiego szybko dostrzegli jego wybitne zdolności i już po roku wysłali go na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie podjął studia w zakresie prawa kanonicznego i nauk społeczno-ekonomicznych. W 1929 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły. Po ukończeniu studiów odbył  podróż naukową do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Przedmiotem jego zainteresowań były problemy związków zawodowych, organizacje katolickiej młodzieży robotniczej, a przede wszystkim doktryny i ruchy społeczne. Owocem tej podróży była publikacja „Główne typy Akcji Katolickiej za granicą” (Lublin 1931).

Po powrocie do kraju został wikariuszem, a następnie wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

Imiennie poszukiwany przez Gestapo, na polecenie przełożonych w październiku 1939, opuścił miasto. W czasie okupacji przebywał we Wrociszewie, Kozłówce, Żuławnie. W 1942 był kapelanem Zakładu dla Niewidomych w Laskach pod Warszawą. Prowadził wykłady społeczne dla inteligencji, zaangażował się także w działalność konspiracyjną. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem AK okręgu wojskowego Żoliborz.

Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka, gdzie został mianowany rektorem Seminarium Duchownego, a rok później biskupem lubelskim, stając się w wieku 45 lat, najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

12 listopada 1948 r. papież Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim, a tym samym prymasem Polski. Jesienią 1952 r. został wyniesiony do godności kardynalskiej.

Od maja 1946 r. Wyszyński był stale inwigilowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa polskiego Kościoła, zawarł porozumienie z władzami PRL. W zamian za potępienie wciąż walczących oddziałów partyzanckich oraz uznanie nowej granicy zachodniej uzyskał zgodę na naukę religii w szkołach i działalność KUL. Ugoda trwała krótko. 23 września 1953 r. Biuro Polityczne KC PZPR z Bolesławem Bierutem na czele podjęło, decyzję o internowaniu Stefana Wyszyńskiego. Dwa dni później prymas został aresztowany w Domu Arcybiskupów Warszawskich  przy ul. Miodowej. Z rzeczy osobistych zabrał ze sobą tylko różaniec i brewiarz. Był przetrzymywany najpierw w Rywałdzie, od października 1953 r. w Stoczku Warmińskim, od października następnego roku w Prudniku Śląskim, a od października 1955 r. w Komańczy (w czynnym klasztorze s. Nazaretanek w Bieszczadach).

Był twórcą Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego - izolowany w  Prudniku, a następnie w Komańczy, pod wpływem lektury „Potopu” Henryka Sienkiewicza napisał 16 maja 1956 tekst ślubów narodowych, które miały być odnowieniem królewskich ślubów lwowskich Jana Kazimierza w ich trzechsetną rocznicę. Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż był więziony, tekst ślubów odczytał bp Michał Klepacz 26 sierpnia 1956 r., w obecności blisko miliona pielgrzymów, przybyłych na Jasną Górę.

Prymas został uwolniony na fali odwilży 1956 r. Po powrocie do Warszawy, 8 grudnia 1956, doprowadził do zawarcia nowego, korzystnego dla Kościoła, tzw. małego porozumienia z władzami, na mocy którego, m.in. w szkołach przywrócono naukę religii, uchylono dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych z 1953 i umożliwiono powrót biskupów na ziemie zachodnie i północne..

W latach 1957 – 1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Nowenna zakończyła się 3 maja 1966 r. Aktem Oddania Narodu Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i na świecie.

Podczas kazania w Warszawie w uroczystość Bożego Ciała 20 czerwca 1957 zapowiedział peregrynację po wszystkich parafiach w Polsce kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Peregrynacja była ważnym elementem przygotowań do Milenium Chrztu Polski i trwała z przerwami od 1957  do 1980 roku.

W 1965 był jednym z inicjatorów wystosowania  Listu biskupów polskich do niemieckich , nazywanego później orędziem, uważanego  za jeden z najważniejszych etapów pojednania polsko-niemieckiego po II wojnie światowej. Z listu pochodzi słynny cytat: „...przebaczamy i prosimy o wybaczenie”.  

Wobec napiętej sytuacji polityczno-społecznej w naszym kraju prymas Wyszyński podejmował starania mające na celu łagodzenie konfliktów na linii rząd – opozycja. W latach 1980 – 1981 pełnił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą, a „Solidarnością”.

Wiosną 1981 r. badania lekarskie potwierdziły u Wyszyńskiego śmiertelną chorobę nowotworową. Kard. Stefan Wyszyński zmarł  28 maja 1981 r. o godz. 4.40 nad ranem, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na jego pogrzeb 31 maja w Warszawie przybyły setki tysięcy ludzi. Osiem lat po śmierci rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia, prawdziwy przywódca i duchowy przewodnik milionów Polaków, wybitny mąż stanu. Jego heroiczna postawa połączona z mądrością i niezwykłą intuicją polityczną pozwoliła przetrwać polskiemu Kościołowi w najtrudniejszym okresie stalinizmu. Jednocześnie to kapłan niezwykle wymagający od siebie, pokorny, okazujący szacunek każdemu napotkanemu człowiekowi i mający świetny kontakt z prostymi ludźmi. Zawsze kierował się sercem, dobrocią i miłością. To dzięki jego wieloletniej posłudze Kościół w Polsce wydał światu najpiękniejszy owoc, jakim był papież św. Jan Paweł II.


„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry - i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”.

- Jan Paweł II do kardynała Stefana Wyszyńskiego (23 X 1978)

 

 

 

 

źródła:

www.kul.pl

https://wyszynskiprymas.pl

https://dzieje.plGaleria

Stanisław i Julianna Wyszyńscy z dziećmi./ fot. NAC
Stanisław i Julianna Wyszyńscy z dziećmi./ fot. NAC
Karydnał Stefan Wyszyński podczas uroczystości kościelnych. Źródło: www.polona.pl
Karydnał Stefan Wyszyński podczas uroczystości kościelnych. Źródło: www.polona.pl

Karydnał Stefan Wyszyński podczas wizytacji niezidentyfikowanej parafii. Źródło: www.polona.pl
Karydnał Stefan Wyszyński podczas wizytacji niezidentyfikowanej parafii. Źródło: www.polona.pl
Kardynał Stefan Wyszyński podczas internowania w Komańczy. Źródło: www.polona.pl
Kardynał Stefan Wyszyński podczas internowania w Komańczy. Źródło: www.polona.pl


Godziny Otwarcia

 

Pn - Czw:       8.00 - 18.00

Pt - Sb:           8.00 - 15.00

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub