Kategorie

Bibliotekarz poleca

ALEKSANDRA KATARZYNA MALUDY – PODWÓJNE ŻYCIE NAWOJKI

 

      „Podwójne życie Nawojki” to książka, którą się czyta się jednym tchem, niecierpliwie czekając na zakończenie. Losy tytułowej bohaterki śledzi się z wielkim napięciem  i przeżywa się wraz z nią radości i smutki. Życie nie szczędzi dziewczynie ciężkich doświadczeń i wciąż wystawia ją na próby, z których nie zawsze udaje się wyjść zwycięsko. 
      Tym większe wrażenie robi na czytelniku determinacja Nawojki, która – mimo mizernej postury – okazuje się wielka duchem. Bardzo interesujące są jej przemyślenia i rozmowy na temat religii, sztuki i filozofii. Pod tym względem bohaterka wyprzedza swoją epokę. Bliskie są jej idee świętego Franciszka, afirmujące życie i piękno świata, a jednocześnie wiele wypowiedzi na temat Boga i jego roli bardziej przypomina współczesne nam, pełne humanizmu spojrzenie na Stwórcę niż poglądy piętnastowiecznych duchownych i uczonych. Dla Nawojki Bóg nie jest jedynie surowym sędzią. To dobry Ojciec, który darzy swoje dzieci miłością, daje im prawo wyboru i otacza opieką, cieszy się z ich szczęścia i pociesza w nieszczęściu. Traktuje też jednakowo kobiety i mężczyzn. „Podwójne życie Nawojki” to pasjonująca powieść historyczna, ukazująca życie na pograniczu z państwem krzyżackim. Ciągłe zmiany sojuszy, polityczne intrygi i dążenia Zakonu do hegemonii prowadzą nieuchronnie do wojny i jednej z największych bitew średniowiecznej Europy, jaka rozegrała się pod Grunwaldem. Opis bitwy i udziału w niej bohaterów powieści to literacki majstersztyk, który łączy żywiołowe batalistyczne opisy z przeżyciami ludzi. Szczególną uwagę zwraca tu postawa Mikołaja z Ryńska, założyciela Związku Jaszczurczego, który dowodził chorągwią chełmińską, a po wycofaniu jej z bitwy uznany został przez Zakon za zdrajcę. Autorka świetnie łączy elementy historyczne i literacką fikcję. Jej powieść czyta się z wielką przyjemnością i z wypiekami na twarzy dzięki wartkiej akcji, ale i gawędziarskiemu, ujmującemu stylowi, w którym jest miejsce i na realistyczne opisy i na żywiołowe dialogi, i na przywoływane legendy, i na liryczne fragmenty. Całość tworzy barwną mozaikę, oddając ducha epoki i oddziałując mocno na wyobraźnię czytelnika. „Podwójne życie Nawojki” to książka, która udowadnia, że polska powieść historyczna ma się świetnie, może poruszać, bawić, uczyć i skłaniać do refleksji.

____________________________________________________________________


GRZEGORZ BĘBNIK, SEBASTIAN ROSENBAUM, MIROSŁAW WĘCKI – WOJCIECH KORFANTY 1873- 1939


        Wojciech Korfanty (1873–1939) to najważniejszy przedstawiciel polskiego ruchu narodowego z Górnego Śląska. Przeciwstawiał się germanizacyjnej polityce władz niemieckich wobec ludności polskiej, walczył o polepszenie sytuacji niższych warstw społecznych. Występował na forum parlamentarnym i na wiecach, był czynny jako dziennikarz i wydawca prasowy, stworzył gazety „Polak” i „Górnoślązak”. W listopadzie 1918 r. został członkiem Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, kierował jej wydziałem wojskowym w czasie powstania wielkopolskiego. Gdy w traktacie wersalskim zapisano, że los Górnego Śląska ma zostać rozstrzygnięty w plebiscycie, stanął na czele Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i kierował jego akcją propagandową. W maju 1921 r. wywołał III powstanie śląskie i został jego dyktatorem, odnosząc sukcesy militarne i polityczne. Wskutek oporu Józefa Piłsudskiego nie objął stanowiska premiera, pozostał jednak wiodącym politykiem w województwie śląskim.  Po zamachu majowym 1926 r. przeciwstawił się sanacji, za co spotkały go szykany, m.in. uwięzienie w Brześciu. W 1938 r. wyemigrował do Czechosłowacji. Powrócił do Polski w kwietniu 1939 r. i został aresztowany. Zmarł tuż po zwolnieniu z więzienia. Na Górnym Śląsku był legendą już za życia. Dziś jego pomnik uświetnia jeden z centralnych placów Katowic.

       Album „Wojciech Korfanty 1873-1939” przygotowali historycy z katowickiego oddziału IPN: Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum i Mirosław Węcki. Zawiera on ponad 60 stron tekstu na temat dyktatora III powstania śląskiego oraz mnóstwo poświęconych mu zdjęć. Niektóre są fascynujące, na przykład to, zrobione w Piekarach Śląskich w 1933 roku. Okazją było świętowanie 250. rocznicy odwiedzin w sanktuarium króla Jana III Sobieskiego w czasie jego marszu na odsiecz Wiednia. Na trybunie honorowej widać biskupa katowickiego Stanisława Adamskiego, a także dwóch polityków: Wojciecha Korfantego i wojewodę śląskiego Michała Grażyńskiego. Wojewoda demonstrował zaciekłą wrogość do Korfantego i nigdy by nie zaprosił go na trybunę honorową. To była jednak uroczystość kościelna i śląski Kościół zaprosił tego polityka. Najciekawsze jest jednak zamieszczone w albumie tuż obok to samo zdjęcie, przygotowane do druku w „Kurierze Codziennym”. Grafik wyrysował na nim kadr, który ma się ukazać w gazecie. Kadr jest tak zaznaczony, że wypada z niego... Wojciech Korfanty. W dodatku, jakby dla pewności, ktoś zamazał na fotografii jego twarz. Takie praktyki znane były raczej w Związku Sowieckim, a nie na Śląsku w dwudziestoleciu międzywojennym. A jednak... Zapewne redaktorzy „Kuriera” wycięli Korfantego z fotografii, żeby nie narażać się rządzącej wtedy sanacji.Na niektórych fotografiach widać u stóp Wojciecha Korfantego jego psa, wilczura Moryca. Pies był tak wytresowany, że rzucał się do ataku po usłyszeniu hasła: "Heimattreuer". Doświadczył tego zastępca Korfantego w Polskim Komisariacie Plebiscytowym, socjalista Józef Biniszkiewicz. Moryc ugryzł go, poszczuty dla kawału przez Korfantego. Album pokazuje Wojciecha Korfantego jako człowieka, który przyczynił się w największym stopniu do przyłączenia części Śląska do Polski. Nie robi jednak z niego świętego; przypomina, że potrafił też posługiwać się nieprawdą i manipulować opinią publiczną. Najbardziej przejmującą częścią tekstu w albumie jest opis tego, jak  potraktowała Korfantego rządząca w Polsce sanacja. Zadziorny Ślązak nie uniknął nawet brutalnych pobić w czasie uwięzienia w twierdzy brzeskiej.

      Powyższe opisy fotografii zamieszczonych przez śląskich historyków w prezentowanym albumie mają na celu rozbudzenie zainteresowania jednym z ojców niepodległej Rzeczypospolitej, jakim był niewątpliwie Wojciech Korfanty.

_____________________________________________________________________________________________________

 

MONIKA MARIN – KRONIKI SALTAMONTES

 (UCIECZKA Z MROKU, TAJEMNICZE BRACTWO, NOWE ŻYCIE)


    Trylogia  zawiera tysiąc dwieście stron pozytywnego, ubranego w historię przesłania skierowanego  zarówno do młodzieży jak i do dorosłych. Przypomina, że bez względu na narodowość, kolor skóry czy też wyznawaną religię (lub jej brak) mamy obowiązek szanowania innych ludzi.

    Akcja trylogii „Kroniki Saltamontes” rozgrywa się w latach 1945 – 2015. Głównymi jej bohaterami są zwykli ludzie reprezentujący różne  kultury, których ciekawość świata pchnęła do podróży po Europie. Wątki trylogii zahaczają również o starożytne cywilizacje (Persja, obie Ameryki). Bohaterowie Kronik stworzyli szczęśliwą, międzynarodową rodzinę i tym samym wysłali do czytelników jasny przekaz, że ktoś pochodzący z innego kraju może być bardzo bliski drugiemu nie zatracając przy tym własnej tożsamości.

    W trylogii podkreślone jest i to, że warto walczyć o własne marzenia. Nie wolno przy tym ulegać złu i wszelkiego rodzaju agresji. „Kroniki Saltamontes” to ciepła, trzymająca w napięciu powieść, która łączy wszystkie pokolenia. Została ona entuzjastycznie przyjęta przez czytelników.

     Do książki dołączone są gadżety związane z tematyką lektury, które można dostać również w Bibliotece w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 _________________________________________________________________


 

STANISŁAW KRYCIŃSKI – BIESZCZADY. TAM GDZIE DIABŁY, HUCUŁY, UKRAIŃCE


        Stanisław Kryciński (ur. w 1954 r.) jest z wykształcenia inżynierem chemikiem, z zamiłowania zaś – historykiem i krajoznawcą. Bardzo lubi zwiedzać wszelkie zakątki Polski i krajów ościennych – szczególnie te wolne od ruchu turystycznego. Fascynuje go jednak najbardziej południowo-wschodnia Polska. Uroki ulubionych krain opisuje piórem i obiektywem. Jest autorem licznych opracowań, m.in.: Cerkwie drewniane w Karpatach (1979), Drewniane cerkwie karpackie (1984), Nadsanie, cz.1 ,,Gmina Czarna” (1986), Pogórze Przemyskie, (1992), Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy. Część I – gmina Lutowiska (1995), oraz Część II – gmina Cisna (1996 i 2007), Przemyśl i Pogórze Przemyskie (1997, 2007), Cerkwie w Bieszczadach (1995 i 2005). W zeszłym roku nakładem Libry PL ukazał się album Bieszczady. Tam gdzie oczy poniosą. Karierę turysty górskiego rozpoczął  Autor obozem wędrownym w Bieszczadach latem 1974 r. Początkowo interesowały go wyłącznie szczyty więc wchodził na nie przez kilka lat – najwyższy, który zdobył to Alam Kuh w Iranie (4850 m) – aż, z czasem, dostrzegł niezrównany urok dolin pełnych pamiątek po dawnych ich mieszkańcach. Chodząc tak dolinami zauważył, że nie ma takiej góry, której nie dało by się obejść. Odkrywszy tę genialna zasadę, do dziś dnia kieruje się nią podczas górskich wędrówek.

       Pozycja Bieszczady. Tam gdzie diabły, hucuły, Ukraińce to zbiór historycznych gawęd o kilku ważniejszych miejscowościach (Baligród, Cisna, Hoczew), osadach granicznych (Bystre, Michniowiec), nieistniejących już wsiach (Sianki, Beniowa) oraz sentymentalnych dla Autora okolicach (Dobra, Mrzygłód, Ulucz), uzupełniony o relacje z (nielegalnych - strefa nadgraniczna!) wypraw z lat 80. do Worka Bieszczadzkiego. Ponadto znajduje się tam ciekawy rozdział poświęcony wojennym umocnieniom na linii Sanu, nieco stronnicze (tj. niemal rozgrzeszające) podejście do UPA, parę stron poświęconych rodzinie Fredrów i sporo czarno-białych, klimatycznych fotografii. Mimo szacunku dla Autora całej ekipy za akcje restauracyjne przydrożnych krzyży, jak i wielu cmentarzy (polecam doskonałą historię z kamienną płytą z rybą z Beniowej ) czytelnik odczuwa lekki niedosyt, bo oczekuje na więcej jego osobistych wspomnień.

    Mimo tych nielicznych zastrzeżeń książkę tę warto polecić szczególnie miłośnikom gór i polskich wschodnich rubieży.

 

Małgorzata Kasprzyk

_______________________________________________________________________________________

 

 

ALEKSANDRA TYL – KARMELOWA JESIEŃ

 

           Książka tej poczytnej autorki to bardzo ciepła, miejscami nostalgiczna opowieść o Mariannie – bohaterce opublikowanego wcześniej  „Magicznego lata” – właścicielce kawiarni w Polance.

           Dziewczyna zostaje po śmierci rodziców i ukochanej babci postawiona w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Popada w depresję, z której usiłuje ją wyprowadzić przyjaciółka. Pozornie przypadkowy impuls oraz dociekliwość Marianny prowadzą ją do Hiszpanii, a konkretnie do Sewilli, gdzie rozwijają się główne wątki powieści. Na pozór niczym nie związany wybór miejsca pobytu sprawia, że główna bohaterka poznaje ciekawych ludzi. To z kolei ma wpływ zarówno na rozwój akcji, jak i na losy bohaterów powieści.

          Fabułę wzbogaca umieszczenie w ciągu zdarzeń barwnych postaci, takich jak adorator Marianny – profesor Piotr czy też hiszpański dorożkarz.

         „Karmelowa jesień” zawiera mnogość wątków. Taki zabieg formalny pozwala na żywy odbiór dzieła przez czytelnika oraz wzbogacenie wrażeń estetycznych. Książka ta stanowi równocześnie opowieść o próbie odnalezienia siebie i tego, co w życiu najcenniejsze.

         Przed lekturą „Karmelowej jesieni” warto przeczytać wcześniejszą powieść tej autorki „Magiczne lato” z uwagi na uprzednie wprowadzenie czytelnika we wcześniejsze losy bohaterów.

_________________________________________________________________________________________

 

MAREK A. KOPROWSKI – AKCJA  „WISLA”. KWAWA WOJNA Z OUN – UPA


         Niniejsza publikacja to próba uporządkowania i nowego spojrzenia na wydarzenia, jakie rozgrywały się w latach 1943 – 1947 na południowo – wschodnim obszarze Polski.

        Na przełomie 1946/47 roku sytuacja polityczna na wspomnianym terenie była daleka od stabilizacji. Najgorzej było w Bieszczadach i na Pogórzu Przemyskim. Ukraińcy – naturalny bastion OUN - UPA  - stanowili tam 85 % ogółu mieszkańców. Lesisty, pozbawiony bitych dróg teren sprzyjał budowie bunkrów, zasieków i kryjówek przez  zgrupowania „Bira”, „Stacha” i „Chrynia”. Nie pomagały doraźne próby zlikwidowania przez Wojsko Polskie wspomnianych oddziałów. Postanowiono, że akcję zniszczenia struktur OUN – UPA powiąże się z przesiedleniem przez oddziały WP i KBW ludności łemkowskiej i ukraińskiej na Ziemie Zachodnie.

       Tymi zagadnieniami, w głównej części omawianej publikacji, zajął się prof. dr hab. Wojciech Filar – uznany ekspert od spraw wschodnich.  Następny rozdział zawiera relacje żołnierzy Wojska Polskiego, którzy brali udział w tamtych operacjach.

W końcowej części znajduje się prezentacja niektórych dowódców UPA i działaczy OUN, którzy kierowali zbrodniczymi  walkami o oderwanie tzw. Zakierżońskiego Kraju od reszty ziem polskich.

           Książkę tę warto przeczytać nie tylko ze względu na przedstawione tam fakty historyczne, ale również z uwagi na to,  że autor ciekawie i nowatorsko je interpretuje, obala różne mity oraz wysuwa twierdzenie, że akcji „Wisła” nie można wyizolować z dziejów stosunków polsko – ukraińskich.

 

_________________________________________________________________________

Kasprzyk Małgorzata

 

 

100 na 100. ANTOLOGIA KOMIKSU NA STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

       Publikacja niniejsza stanowi unikatowy zbiór komiksów historycznych wydanych przez WSiP S. A. na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W zamyśle twórców tej pozycji, ma ona „uczyć, rozwijać i … cieszyć”. Jest to na rynku wydawniczym jedyna publikacja złożona z 17 komiksów, których autorami są wybitni rysownicy tacy jak: Papcio Chmiel, Bogusław Polch, Zbigniew Kasprzak czy Marek Szyszko i Andrzej O. Nowakowski.

       Zbiór ten zawiera również 8 artykułów uzupełniających napisanych przez cenionych historyków, pisarzy oraz twórców, badaczy i krytyków komiksu. Wstępy historyczne poprzedzają każde z przedstawionych tam wydarzeń z najnowszych dziejów Polski. Bogactwo różnorodnych przekazów medialnych, jakimi charakteryzuje się ta antologia sprawia, że jej odbiorcami mogą być ludzie reprezentujący szerokie spektrum społeczne. Adresowana jest ona nie tylko do młodzieży, lecz także do osób w dojrzałym wieku. Odbiór omawianej publikacji ułatwia także fakt, iż komiks ma w naszej świadomości społecznej swoją ugruntowaną, bo już 90 – letnią tradycję. Dzieje narodu polskiego zawarte są nie tylko w odpowiednio dobranych ilustracjach, lecz także w użyciu niedawno odkrytej czcionki drukarskiej o nazwie Brygada 1918 pochodzącej z 1928  r.

_______________________________________________________________________________

 

ZBIGNIEW GLUZA, MARTA MARKOWSKA: KSIĘGA STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

       W październiku 2018 r. ukazała się dwutomowa publikacja Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią. Jej treścią są wybrane wydarzenia historyczne związane z niezawisłością Polski. Obejmują one okres od stycznia 1918 r. do września 2018 r. i obrazują odzyskanie przez Polskę niepodległości, umacnianie jej niezależności, tracenie bytu narodowego oraz planowanie przyszłości odrodzonej Ojczyzny.

       Przedstawione w Księdze wydarzenia ułożone są chronologicznie. Ich wiarygodność  wzmacnia zamieszczenie fragmentów dzienników, listów znanych osobistości życia społecznego, ich wystąpień publicznych oraz artykułów prasowych. Zaletą publikacji jest umieszczenie w niej około 250 fotogramów obrazujących życie codzienne obywateli naszego kraju w tamtym okresie.

     „Księga stulecia…”, będąca podsumowaniem szerokiego projektu społecznego zatytułowanego „Nieskończenie Niepodległa”, ma w zamyśle jej twórców zachować neutralność światopoglądową i polityczną. W tekstach zamieszczonych na kartach omawianej publikacji „sformułowana jest polska racja stanu, a w obrazie jej spełnienie”, jak trafnie napisano we wstępie tego  ciekawego dzieła.

 

Małgorzata Kasprzyk

_____________________________________________________________________________________________________

 

JOHN GREEN – SZUKAJĄC ALASKI

  

       W Bibliotece w Kalwarii Zebrzydowskiej pojawiła się książka znanego kultowego amerykańskiego pisarza młodzieżowego Johna Greena, autora takch powieści jak „Gwiazd naszych wina“ i „Papierowe miasta“. Została ona okrzyknięta za Oceanem bestsellerem „New York Timesa“.

      Autor, poprzez mistrzowską kreację głównych bohaterów: Milesa Haltera, Alaski Young, Pułkownika, Takumy i Lary, przedstawia w niej proces dorastania grupy młodych ludzi do dorosłości. Książka składa się z dwóch części: „przed“ i „po“. Pierwsza z nich jest w ocenie czytelników zdecydowanie lepsza od akcji składającej się na dni „po“. Charakterystyczną cechą całości jest mimo to perfekcyjne operowanie słowem i stopniowanie napięcia.

       Kreacja bohaterów - młodych ludzi posiadających wady, ale elokwentnych, obdarzonych rozległą wiedzą i mających mocne charaktery, sprawia, że powieść „Szukając Alaski“ jest bardzo ciekawa. Porusza ona ważne i mądre tematy również poprzez odwołania do nowożytnych filozofów.

    Wszystko to sprawia, że książkę tę, mimo że jest ona adresowana do młodych ludzi, można czytać
w każdym wieku, podobnie jak „Buszującego w zbożu“ J. D. Salingera, do której to pozycji porównuje się omawianą lekturę.

_____________________________________________________________________________________________

 

" Józef Piłsudski"


         Rok 2017 dedykowany był osobie Józefa Piłsudskiego – wybitnego twórcy polskiej niepodległości. Obecnie przywołuje się tę postać z racji obchodów 100. rocznicy powstania państwa polskiego po długim okresie zaborów.

            Do Biblioteki w Kalwarii Zebrzydowskiej zakupiono w związku z tym publikację wydaną nakładem Prowincjonalnej Oficyny Wydawniczej i Muzeum Niepodległości w Warszawie zatytułowaną „Józef Piłsudski“.

            Ten wyjątkowy – rocznicowy – album podzielony jest na kilka rozdziałów zawierających unikalne fotografie obrazujące życie i dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego. Noszą one tytuły: Droga do niepodległości, II Rzeczpospolita, Sztuka, Pamiątki w zbiorach Muzeum Niepodległości oraz Pomniki.

Materiał faktograficzny wzbogacony jest kserokopiami dokumentów takich jak: listy Józefa Piłsudskiego adresowane do różnych osobistości, rozkazy, podziękowania Naczelnego Wodza, okolicznościowe wydania czasopism oraz komunikaty.

Album utrwala recepcję postaci Marszałka także poprzez odwołanie się do sztuk plastycznych, których motywem jest jego sylwetka.

           Publikacja ma charakter kolekcjonerski, brzegi kart są złocone, a całość jest szyta  i oprawiona w ekologiczną skórę sprowadzoną z Włoch.

 

ANIA. BIOGRAFIA ANNY PRZYBYLSKIEJ


          Listopadowa aura sprzyja lekturze książek, które zawierają określone przesłanie dla czytelników. Źródłem inspiracji twórczych dla Grzegorza Kubickiego i Macieja Drzewickego stało się życie zmarłej w 2012 r. aktorki Anny Przybylskiej znanej przede wszystkim z roli Marylki w telenoweli „Złotopolscy”. Ich książka zatytułowana „Ania” to pierwsza biografia aktorki autoryzowana przez jej rodzinę. Książka zawiera wiele anegdot i wspomnień z życia artystki. Jest też swoistym curriculum vitae tej urodziwej i posiadającej wiele atutów młodej kobiety, która na pierwszym miejscu stawiała nie sławę, lecz ciepło rodzinnego domu. Kolejne rozdziały odsłaniają zarówno kulisy jej pracy zawodowej jak i sekrety życia rodzinnego. „Ania. Biografia Anny Przybylskiej” jest przeznaczona nie tylko dla wielbicieli jej talentu oraz miłośników polskiego kina, ale także dla czytelników, którzy szukają swego życiowego modus vivendi. Niewątpliwym walorem tej publikacji  jest też fakt, że obala ona wiele mitów narosłych wokół aktorki

ALICJA LENCZEWSKA -  ŚWIADECTWO. DZIENNIK DUCHOWY

       Na przeciwległym biegunie zainteresowań ludzką egzystencją plasuje się świadectwo Alicji Lenczewskiej – skromnej nauczycielki ze Szczecina, która opisała w omawianej książce swoje duchowe przeżycia mające miejsce po jej nawróceniu. Spisywała je w latach 1985 – 2010. Książka została poddana wnikliwej analizie teologicznej, w wyniku której uzyskała imprimatur biskupa szczecińskiego Henryka Wejmana. Na kartach „Świadectwa” znajdują się opisy przeżyć mistycznych autorki i treść przesłań, które przekazywał jej Jezus Chrystus. Przebija w nich miłość, jaką Stwórca obdarza wszystkich ludzi. Rysuje się również słaba kondycja życia duchowego człowieka przełomu XX/XXI w. Nie jest to jednak przeszkodą uniemożliwiającą prowadzenie głębokiego życia wewnętrznego. Każdy – jak głoszą przesłania Anny Lenczewskiej – ma bowiem własną drogę do Boga – Odwiecznej Miłości. Czytając omawianą publikację można doświadczyć głębokiego pokoju ducha, gdyż przesłania w niej zawarte współbrzmią z wielkimi dziełami mistycznymi takimi jak starotestamentalna „Pieśń nad pieśniami”, pisma św. Teresy z Avila, św. Faustyny Kowalskiej czy też Hildegardy z Bingen. Emanuje z nich geniusz kobiecego intelektu wplecionego w nieraz trudną codzienność ludzkiego bytowania.


_______________________________________________________________________________________________

 

NIEŚMIERTELNI. KRYPTA ZASŁUŻONYCH NA SKAŁCE, red. FRANCISZEK ZIEJKA

         Publikacja stanowi swego rodzaju przewodnik po Panteonie ludzi zasłużonych dla kultury polskiej.

        Składa się z dwóch części. W pierwszej zawarta jest interesująca rozprawa historyczna dotycząca dziejów Skałki, życia duchowego stróżów tego narodowego sanktuarium – oo. paulinów -  oraz okoliczności powstania Krypty Zasłużonych. Część zasadniczą opracowania stanowi obszerna prezentacja trzynastu zasłużonych Polaków, których doczesne szczątki spoczywają w Panteonie Nieśmiertelnych m. in. Jana Długosza, Wincentego Pola, Lucjana Siemieńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka oraz Ludwika Solskiego i Czesława Miłosza. O dokonaniach Aleksandra Brὔcknera i Karoliny Lanckorońskiej informują pamiątkowe tablice.

           Niniejsza publikacja skłania do refleksji nie tylko ze względu na wydźwięk patriotyczny i walory poznawcze, ale także z uwagi na przystępny sposób narracji oraz dogłębną analizę dokonań prezentowanych na jej kartach osób.

____________________________________________________________________________

 

BARBARA GAWRYLUK, WANDA CHOTOMSKA. NIE MAM NIC DO UKRYCIA.

         Książka jest pierwszą biografią tej niezwykle poczytnej pisarki tworzącej polską literaturę dla dzieci i młodzieży. Porównywana jest ona z Astrid Lindgren – niezwykle popularną szwedzką autorką kultowych książek dla młodych czytelników.

        Niniejsza publikacja składa się z wywiadu Barbary Gawryluk z pisarką Wandą Chotomską, utworów  poetyckich Wandy Chotomskiej oraz wielu fotografii zarówno tych publikowanych w różnych periodykach, jak i tych schowanych głęboko w szufladzie twórczyni Jacka i Agatki. Książkę wzbogacają ponadto wspomnienia rodziny, przyjaciół i  współpracowników pisarki.

Wanda Chotomska. Nie mam nic do ukrycia ma też bogatą szatę graficzną.

Po książkę Barbary Gawryluk sięgną z przyjemnością i z … łezką w oku czytelnicy, którzy wychowywali się na tekstach Wandy Chotomskiej.

________________________________________________________________________________________________________

 

Stanisław Narcyz Klimas ofm: Autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie. Badania historiograficzne, archeologiczno – architektoniczne i udokumentowane w zabytkach (I – X w.)

          Praca podzielona jest na siedem rozdziałów. Pierwszy omawia źródła dotyczące ukrzyżowania i pochówku na przestrzeni wieków. Autor szczegółowo analizuje też mękę i śmierć Boga – Człowieka w oparciu o źródła pogańskie i żydowskie a także o apokryfy i Koran. Przedstawia  dogłębnie wyniki badań naukowych nad usytuowaniem  miejsca ukrzyżowania i grobu Chrystusa. Prezentuje również w dogłębny sposób rozwój myśli teologicznej związanej z Golgotą. Osobny rozdział traktuje o krzyżu w tradycji biblijnej. W publikacji tej omówiono także zagadnienia związane z pielgrzymkami do Bożego Grobu na przestrzeni wieków i różnorodność przedstawień tego miejsca w eulogiach, sarkofagach, relikwiarzach, mozaikach i kopiach architektonicznych.

Naukową wartość tej interesującej pozycji wydawniczej podnoszą wyczerpująca bibliografia oraz indeks nazwisk i nazw geograficznych.

 

 Graham Winston: Ross Poldark

          Jest to jedna z kilkunastu książek tworzących sagę o rodzinie Poldarków. Autorem jest Graham Winston – angielski pisarz urodzony w Manchesterze, który w siedemnastym roku życia przeniósł się do Kornwalii. To właśnie ta kraina stanowi tło powieści osadzonych w realiach XVIII – wiecznej Anglii.

Tytułowy bohater wraca z amerykańskiej wojny do rodzinnej Kornwalii. W domu zastaje duże zmiany. Jego ojciec nie żyje, a ukochana Elizabeth zaręczyła się z jego kuzynem. Ross godzi się z losem, odbudowuje swój zrujnowany majątek. Niespodziewanie w jego życiu pojawia się uboga dziewczyna Demelza…

Swoją wielowątkową powieść o losach rodziny Poldarków Winston Graham pisze w świetnym stylu, który „uwodzi” czytelnika już od pierwszych stron, dbając jednocześnie o zachowanie realiów historycznych i kulturowych. „Ross Poldark” to początek niezwykle interesującej sagi o niełatwej miłości, trudach codziennego życia i tęsknocie za szczęściem. Dla wszystkich, którzy lubią dobrą literaturę obyczajowo – historyczną stanowić  będzie to dobrą lekturę

___________________________________________________________________

 

 

KALWARYJSCY PRZEWODNICY autorstwa o. Antoniego Kluski to książka, która ukazała się w bieżącym roku w Wydawnictwie „Calvarianum”. Pozycja ta stanowi pierwszą tego typu publikację całościowo traktującą o fenomenie tego typu apostolstwa świeckich w kalwaryjskim sanktuarium. Obszerny wstęp zawiera dogłębną analizę opisywanego zjawiska opartą o teksty przemówień największego Pielgrzyma Kalwaryjskiego – św. Jana Pawła II. Na uwagę zasługuje też umieszczenie not biograficznych kalwaryjskich przewodników, co stanowi dodatkowy walor tej publikacji. Materiał faktograficzny wzbogacony jest fotografiami przewodników kalwaryjskich oraz grup pielgrzymkowych przez nich prowadzonych.

       Niniejsza publikacja to pionierska praca o. Antoniego Kluski – opiekuna przewodników. Z tego względu zasługuje na zaznajomienie się z nią.

 

_______________________________________________________________________________________________

           Poczet władczyń Polski to obszerna publikacja, która prezentuje sylwetki 50 żon władców naszego kraju – od Dobrawy po Marię Józefę Habsburżankę. Przedstawia także postacie władczyń posiadających tytuł królowej Polski, ale nigdy nie mieszkających w kraju nad Wisłą. Niniejsza publikacja jest bardzo interesująca nie tylko ze względu na zawarte w niej biogramy, ale także z powodu swojej niezwykle bogatej i wysmakowanej oprawy graficznej. Walory poznawcze albumu zwiększają również liczne portrety władczyń i ich rodzin. Książka stanowi doskonałą lekcję historii dla wszystkich miłośników dziejów naszego kraju.

         W podobnym stylu napisana jest książka Jacy byli władcy i królowie Polski autorstwa Mariusza Trąby i Lecha Bielskiego. Pozycja ta stanowi rozbudowany poczet naszych monarchów, zawiera drzewa genealogiczne każdego z nich oraz liczne ilustracje i wykresy ułatwiające kojarzenie faktów oraz wydarzeń historycznych.

       Miłośników dawnych epok zainteresuje z pewnością praca Karoliny Targosz Królewskie uroczystości weselne w Krakowie i na Wawelu. Publikacja obejmuje lata 1520 – 1605 i prezentuje zwyczaje związane z zaślubinami królewskich par w epoce renesansu i wczesnej fazie baroku. Na kartach tej książki znajdują się więc opisy wspaniałych parad konnych, uczt oraz innych zwyczajów dworskich towarzyszących zawieraniu małżeństw przez władców polskich.

        Lektura omawianych publikacji z pewnością wzbogaci wiedzę pasjonatów historii i będzie zarazem źródłem wielu doznań estetycznych.

__________________________________________________________

 

BEATA GUCZALSKA: TRELA


          Książka, którą rekomendujemy stanowi syntezę życia i twórczości artystycznej jednego z największych i najbardziej popularnych aktorów polskich przełomu XX i XXI w. Zawiera ona charakterystykę dokonań scenicznych i filmowych Jerzego Treli osadzoną w realiach historycznych epoki, w której przyszło żyć i tworzyć temu artyście. W publikacji Beaty Guczalskiej zamieszczone są także opinie przyjaciół – aktorów na temat jego twórczości i działalności dydaktycznej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej jako rektora tejże uczelni. Liczne fotogramy wzbogacają książkę i podkreślają jej walor poznawczy.


_________________________________________________________________________________

Louis Laurean Cervantes: Chłopiec świadkiem Chrystusa Króla


            Książka ta opisuje historię życia bł. José Sánchesa del Rio, czternastoletniego meksykańskiego męczennika z okresu prześladowań chrześcijan w tym kraju (lata 1917 – 1929). Prezentowana biografia  jest mocno osadzona w realiach historycznych tamtego czasu. Na kartach książki ukazane są dzieje meksykańskich katolików i ich walka w obronie wiary i tożsamości chrześcijańskiej. Na tym tle jawi się postać José Sánchesa del Rio, który został stracony za wierność wyznawanym przez siebie wartościom. Zarówno dzieje jego życia jak i  bezkompromisowa walka o zachowanie wiary katolickiej przedstawione są przez ks. Cervantesa w bardzo przystępny i sugestywny sposób. Jest to niezwykły walor publikacji, która ukazała się w polskiej edycji w roku przyjęcia przez nasz naród Chrystusa za osobistego Króla, Pana i Zbawiciela.

_________________________________________________________________________________

Piotr Hlebowicz, Natalia Rykowska, Aleksandra Ślusarek:
 Wołanie ze stepów


         W 80. rocznicę deportacji Polaków z Ukrainy sowieckiej do Kazachstanu ukazała się publikacja P. Hlebowicza, N. Rykowskiej i A. Ślusarek zatytułowana wymownie Wołanie ze stepów. Jest to przejmujący dokument ilustrujący tragiczne dzieje ludności polskiej zamieszkałej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej i zesłanej dekretem Stalina w głąb ZSRS. Książka – album zawiera wspomnienia deportowanych Polaków a także liczne fotografie ilustrujące codzienne życie naszych rodaków na stepach Kazachstanu. Osobno przedstawiona jest postać i dokonania błogosławionego księdza Władysława Bukowińskiego – zesłańca i apostoła na tamtych terenach. Walor poznawczy podkreśla zamieszczenie w omawianej publikacji zarówno map, jak i opisów środowiska kulturowego Kazachów, w którym żyją do dziś Polacy – potomkowie Kresowiaków Wschodnich.  

____________________________________________________________________________

NIHIL NOVI

Na przełomie roku 2015/2016 ukazała się 30. edycja znanego na regionalnym rynku wydawniczym magazynu literacko – artystycznego „Nihil Novi” pod redakcją kalwarianina Stanisława Chyczyńskiego. Gościem specjalnym numeru jest tym razem nieżyjący już Zdzisław Beksiński, artysta, w którego dorobku poczesne miejsce zajmowała grafika komputerowa i specyficzna twórczość literacka. Obok tego na uwagę zasługuje rubryka zatytułowana „Środek literacki”, gdzie prezentowane są liryki takich poetów jak Janusz Drzewucki, Wojciech Wiercioch, Paweł Kuszyński i Stanisław Chyczyński. W „Nihil Novi” obecny jest także akcent historyczny w postaci artykułu Jarosława Leszczyńskiego pt. „Dokąd zmierza Ukraina?” zamieszczonego w dziale „Kontrowersje”. W czasopiśmie znajduje się również rubryka zawierająca twórczość epicką, którą reprezentuje opowiadanie Elżbiety Stankiewicz – Daleszyńskiej zatytułowane „Pandemonium”.

                Koneserów literatury współczesnej zachęcamy do dokładnej lektury periodyku i do poszukiwania w nim własnych upodobań estetycznych.

WYPISY Z KOŚCIELNYCH AKT WIZYTACYJNYCH Z LAT 1595 – 1877 I INNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PARAFII I WSI WYSOKA autorstwa ks. Tadeusza Madonia SAC to nowy nabytek Biblioteki Publicznej.

Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza zawiera akta wizytacji kanonicznych i dokumenty uzupełniające. Kolejną część stanowi prezentacja dwóch ważnych z punktu widzenia historycznego siedemnastowiecznych falsyfikatów, ostatnia zaś przedstawia materiały dodatkowe. Dla historyka ważne jest istnienie wspomnianych falsyfikatów noszących tytuły: Litterae erectionis i Confirmatio. Dotychczas uważano bowiem, że parafia w Wysokiej powstała w XVII w., natomiast dokumenty, o których mowa, sugerują wiek XII. Inne źródła historyczne zaginęły, a ich miejsce zajęły te siedemnastowieczne. W materiałach dodatkowych zamieszczono natomiast wyjątek z kroniki wsi Marcyporęba zatytułowany Copia declarationis. Jest w nim mowa o zgodzie proboszcza Marcyporęby, ks. Jana Kłępińskiego, na powstanie odrębnego ośrodka duszpasterskiego.

Publikacja ks. Tadeusza Madonia wzbogacona jest materiałem ikonograficznym i przez to stanowi nieocenione źródło wiedzy zarówno dla historyków, jak i dla osób zajmujących się amatorsko dziejami tej „małej ojczyzny”.

 

 

 

ŚREDNIOWIECZNE KORZENIE POLSKI to opracowanie Karola Graffa i Tomasza Graffa traktujące o początkach naszego państwa. Publikacja jest interesująca, bo napisano ją w formie dialogu ojca z synem. Tomasz Graff, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, w prosty i przystępny sposób wyjaśnia synowi wiele zawiłości historycznych, zwłaszcza tych związanych z rozbiciem dzielnicowym. Obala przy tym różne mity w oparciu o najnowsze badania historyczne.

Niniejsza publikacja adresowana jest do szerokiej rzeszy czytelników także i z tego względu, że charakteryzuje ją zwięzłość, odwoływanie się do źródeł, które na ogół są niedostępne dla osób niezwiązanych z kręgami  historyków oraz liczne anegdoty i porównania z najnowszymi  dziejami Polski i świata

Jesień to czas refleksji i zadumy nad tym, co przemija. Warto więc sięgnąć po dobrą lekturę, rozwinąć skrzydła wyobraźni. Służą temu publikacje, które oferujemy. Na zasługują pozycje z serii Duże Litery. Wśród nich są dobre pozycje obyczajowe, psychologiczne i te ukazujące sylwetki sławnych kobiet. Są to książki: Diane Chamberlaine „Milcząca siostra”, „Dobry ojciec”, Izabeli Frączyk „Siostra mojej siostry”, Dawn Barker „Pęknięte odbicie”, Julii Lawson Timmer „Ostatnie pięć dni”, Melisy Hill „Lista gości”, Katarzyny Leżeńskiej, „Kamień na sercu”, Anny Karpińskiej „To wszystko przez ciebie”, Katarzyny Kołczewskiej „Kto jak nie ja?”, Magdaleny Zimny – Louis „Kilka przypadków szczęśliwych”, Emilii Padoł „Damy PRL –u”, Leona Leysona „Chłopiec z listy Schindlera”, Mariana Izaguirre „Tamte cudowne lata”, Weroniki Wierzchowskiej „Szukaj mnie” oraz Andrew Roe „Cudowna dziewczynka”.

 

______________________________________________________________________________

 

Duże Litery to seria stworzona z myślą o osobach, których męczy czytanie książek drukowanych czcionką „normalnej” wielkości. Książki z tej serii są drukowane na zamówienie, zawsze w miękkiej oprawie, w większym formacie (16x23,5 cm) i z dużą czcionką (14 pkt). Lista Dużych Liter stale się powiększa o nowości i bestsellery Prószyński i Media.

 

Dla koneserów książek historycznych mamy do zaoferowania książki Anny Cherezińskiej pt: „Legion”, „Niewidzialna korona” i „Korona śniegu i krwi”. Pierwsza z pozycji traktuje o losach polskich podczas II wojny światowej i jest przykładem popularnej beletrystyki historycznej, dwie następne to znakomite powieści historyczne z zamierzchłych, piastowskich czasów.

 

 

 

„Moc nowości, w Bibliotece zagości”


        W lipcu Oddział dla Dzieci i Młodzieży wzbogacił się o nowe pozycje wydawnicze, w tym o nowe serie dla Najmłodszych. Polecamy książki z serii „Mądra Mysz  - Mam przyjaciela”, „Basia i…”, „Książki o Violettcie”, „Bajki bajdarajki”, „Mały Chłopiec”, „Poznajemy pojazdy”, „Na pomoc! Na pomoc!”, „Czytam sobie poziom 1”, „Czytam sobie poziom 2”, „Książki o Billym”.

        Ponadto „Messi. Mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem” autorstwa Yvette Żółtawskiej – Darskiej, to książka, która zainteresuje Najmłodszych adeptów piłki nożnej i fanów FC Barcelona.

       Miłośnikom podróży tych dalszych i tych bliższych polecamy wspomnienia z podróży małej Neli w książce „10 niesamowitych przygód Neli”, firmowanych przez National Geografic”

Licho i inni” – książka dla dzieci roku 2014

        Przyjemność czytania o Lichach, Utopcach, Dziwożonach, Boginkach, Niebożętach, Wiedźmach, Olbrzymach, góralskiej parzenicy, zakopiańskich kierpcach, koniakowskich koronkach, łowickim pasie i wielu innych cudach docenią zarówno dzieci, jak i dorośli.

„Licho i inni” to efekt współpracy znanej pisarki Agnieszki Taborskiej z ilustratorem Lechem Majewskim. Piętnaście opowieści dowcipnie, poetycko i nowocześnie podejmuje tematykę polskich baśni.

        Uwzględniając wrażliwość dzisiejszego czytelnika, przepisane na nowo i „odkurzone” bajki wypełniają lukę na naszym rynku.

 

 

 

ANNA – BÓG ZAPRASZA DO PRZYJAŹNI, POZWÓLCIE SIĘ OGARNĄĆ MIŁOŚCI

To nowe pozycje biblioteczne autorstwa Anny Dąmbskiej – byłej łączniczki Armii Krajowej i więźniarki w łagrach Ostaszkowa i Kaługi. Po wojnie chciała służyć Ojczyźnie. Swe posłannictwo odkryła podczas modlitw – rozmów z Jezusem, podczas których poznawała Boży plan zbawienia. Narracja obu utworów zogniskowana jest wokół miłości, którą Bóg żywi do każdego człowieka bez wyjątku. Przesłanie zawarte w obu książkach skierowane jest do zwykłego człowieka borykającego się z różnorodnymi przeciwnościami. Wzbudza ono potrzebę ufności do Pana Boga, przywraca nadzieję i podkreśla wielką wartość każdej osoby ludzkiej.

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

W ostatnim czasie zakupiono dla Najmłodszych trzy audiobooki:

„BAJKI DO UCHA” Grzegorza Kasdepke w wykonaniu autora oraz Andrzeja Mastalerza. Edycja ta wzbogacona jest odpowiednikiem pisanym w formie małej książeczki do czytania.

„POSŁUCHAJCIE BAJECZKI” Czesława Janczarskiego w interpretacji Magdaleny Zawadzkiej wzbogacony rysunkami zwierząt, które są bohaterami czytanki. Muzykę do utworów opracował Wojciech Błażejczyk.

„BAZYLISZEK” autorstwa Artura Oppmana w interpretacji Andrzeja Niemirskiego z muzyką Sławomira Zamuszki. Audiobook ten przeznaczony jest dla starszych dzieci.

Polecamy także „KRAKÓW DLA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW”  Marty Spingardi -  zbiór opowiadań zaczerpniętych z dziejów Krakowa i adresowanych do najmłodszych czytelników. W przystępny sposób opisane zostały zarówno wydarzenia historyczne, jak i podania związane z miastem Kraka i zarazem dawną stolicą Polski. Jest więc mowa o hejnaliście na wieży kościoła Mariackiego, Wicie Stwoszu, Janie Matejce i Stanisławie Wyspiańskim. Do lektury zachęcają kolorowe ilustracje Krakowa.

 

NOWOŚĆ WYDAWNICZA  - „KALWARYJSCY STOLARZE”

Autor: Piotr Bielecki

Publikacja albumowa stanowi najnowsze opracowanie traktujące o rozwoju kalwaryjskiego rzemiosła. Jest to poniekąd kontynuacja i uzupełnienie książki  Adama Grodnickiego zatytułowanej „Stolarze z Kalwarii Zebrzydowskiej”  i wydanej w latach 80. XX w. „Album [autorstwa Piotra Bieleckiego] powstał z okazji 100 – lecia pierwszej Wystawy Mebli w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą miejscowi stolarze zorganizowali w 1914 r. przy współpracy z Wydziałem Krajowym we Lwowie….Chcąc ocalić od zapomnienia nazwiska kalwaryjskich mistrzów stolarstwa, ich kunszt i utrwalić dzieje rzemiosła w naszym mieście, grupa pasjonatów historii – kolekcjonerów, często z zawodu stolarzy, [Andrzej Bucki, Zbigniew Kochan i Piotr Moskała] udostępniła swoje zbiory, pomogła zebrać materiały do tej publikacji oraz doprowadziła do jej wydania.”

Na 160 stronach zawarte są dzieje kalwaryjskiego rzemiosła – jego geneza i rozwój. Wszystko to wkomponowane jest w powszechną historię meblarstwa. Materiał poznawczy przeplatany jest wspomnieniami kalwaryjskich stolarzy i członków ich rodzin. Publikacja jest bogato ilustrowana.

 Zachęcamy do lektury.

 

Grażyna Szapołowska - Ścigając pamięć


    Jest to autobiograficzna powieść znanej polskiej aktorki. Akcja rozgrywa się na dwu równoległych płaszczyznach: rzeczywistej i emocjonalnej. Sferę rzeczywistą obejmuje czasokres związany z ostatnimi tygodniami życia jej matki. Emocjonalną sferę obrazują natomiast liczne wspomnienia z przeszłości, wywoływane przez proste skojarzenia związane z codziennymi czynnościami, takimi jak parzenie kawy, czesanie, czy też gra w karty. W powieści odmalowane są też surowe, szpitalne realia, walka z bezwzględną rzeczywistością, początki kariery scenicznej. Na to nakładają się obrazy minionych lat spędzonych w rodzinnym domu w Aninie oraz na planie filmowym w różnych miejscach świata. Z książki emanuje wrażliwość, empatia i zrozumienie ludzkich uwarunkowań.

 

Katarzyna Michalak - Bezdomna


      Najnowsza powieść znanej polskiej autorki opisuje splot niekorzystnych okoliczności życiowych i wydarzeń, które rzutują na teraźniejsze zachowanie jej bohaterek. Jest to książka ukazująca z jednej strony kruchość życia i przyjaźni, a z drugiej twardą rzeczywistość widzianą oczami osób w niej występujących. Powieść Katarzyny Michalak porusza problem bezdomności, rozumianej jako brak rodzinnego ciepła, bezdomności psychicznej. Ukazany jest w niej temat braku oparcia w najbliższych oraz związany z tym dyskomfort psychiczny. W książce zaznaczony jest również problem przyzwolenia na zdrady małżonków, braku dialogu prowadzący do rozpadu małżeństw. Publikację Katarzyny Michalak, pomimo ciężaru tematyki, czyta się dobrze ze względu na prosty język, żywą, dobrze skomponowaną akcję.

Zachęcamy do lektury.

 

 

 

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1364-2014

         Wydanie albumowe pod redakcją Zdzisława Pietrzyka i Krzysztofa Stopki opublikowane z okazji 650- lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edycja zawiera obszerne wprowadzenie historyczne  dotyczące dziejów najstarszej w Polsce uczelni. Są w niej wymienione nazwiska sławnych osób związanych z uniwersytetem oraz przegląd ich osiągnięć naukowych . Album ten jest wzbogacony reprodukcjami obrazów sławnych malarzy oraz fotografiami obrazującymi historyczny  rozwój Uniwersytetu Jagiellońskiego. Album pochodzi z limitowanej edycji, wszystkie prace introligatorskie związane z jego wydaniem zrobiono w Polsce, a duża ich część została wykonana ręcznie.

 

        Na rocznicę powstania Uniwersytetu  Jagiellońskiego została napisana także praca Zbigniewa Lecha pt. „ Jubileusz 650- lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1364-2014. Opracowanie pamiętnikarsko- kolekcjonerskie w aspekcie filatelistycznym”.  Publikacja ta stanowi ważny przyczynek do poznania zasobów filatelistycznych związanych z Alma Mater Jagielloniciensis. Zawiera ona opisy znaczków oraz jubileuszowych kart pocztowych obrazujących rozwój tej uczelni. Na uwagę zasługują zbiory filatelistyczne z okresu  II wojny światowej, szczególnie te wydane przez niemieckiego okupanta. Całość jest bardzo dobrze opisana pod względem faktograficznym i z tego powodu godna polecenia. Opisywana pozycja jest cenna i z tego względu, że nasza biblioteka

Godziny Otwarcia

 

Pn - Czw:       8.00 - 18.00

Pt - Sb:           8.00 - 15.00

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Zaproponuj Książkę

Klub