Kategorie

Współpraca z DPS
w Zebrzydowicach

        Nasze spotkania z pensjonariuszami w Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach mają różnoraki charakter. Od wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i kolędowania, poprzez spotkania tematyczne, po warsztaty plastyczne i kulinarne.

Ostatnie, listopadowe spotkanie to wspólne czytanie, a więc możliwość pełnego zaangażowania uczestników w zajęciach, tym razem literackich. Zainteresowani już  wcześniej zapoznali się z przygotowanym tekstem, podzielonym na fragmenty . Zasiadając we wspólnym kręgu, wraz z opiekunami, czytaliśmy utwór Adama Mickiewicza „ Pani Twardowska”. Sam tekst, choć niełatwy do czytania , nie przysporzył większych trudności, a legendarna postać Jana Twardowskiego wzbudziła szczególne zainteresowanie. To właśnie czynny udział pensjonariuszy w spotkaniu, prowadzenie ożywionej dyskusji, swobodne wypowiedzi uczestników  i możliwość dzielenia się swoją wiedzą na tematy przedstawione w utworze, przesądziły o potrzebie zorganizowania kolejnego wspólnego czytania, które zaplanowano na początek przyszłego roku.

 

Celina Uzdrzychowska

 

___________________________________________________________________

 

Kolędowanie w DPS Zebrzydowice

 

        We wtorek, 30 stycznia  2018 r. Biblioteka w Kalwarii  zaprosiła zespół kolędniczy z Leńcz do wspólnego kolędowania z pensjonariuszami DPS i uczestnikami WTZ.


       Chór kobiet „ Spryciary”, działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Leńczach, zaprezentował się  w refektarzu Konwentu o. Bonifratrów w Zebrzydowicach, z repertuarem kolędowym. Wszystkich powitała Dyrektor DPS, Pani Renata Mikołajek, która towarzyszyła zebranym w spotkaniu. Śpiewane kolędy i pastorałki zostały opracowane i przygotowane pod kierunkiem prowadzącego, Wojciecha Góralczyka, który akompaniował Paniom na akordeonie. To właśnie te nieznane pastorałki najbardziej zachwyciły zebranych, a kolędnicze stroje występujących wprowadziły ożywienie i zaciekawienie. Koncert zakończono wspólnym śpiewem Wśród nocnej ciszy oraz Do szopy…


BIBLIOTEKA SERDECZNE DZIĘKUJE WYSTĘPUJĄCYM ZA POŚWIĘCONY CZAS I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH !

______________________________________________________________________________________________

 

Spotkanie miodem płynące


       19 sierpnia gościliśmy u Naszych przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach. Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu dokumentalnego pt. „Dbajmy o pszczoły – życie pszczelej rodziny“. Następnie głos zabrał gość specjalny, miłośnik pszczelarstwa i wieloletni pszczelarz – Stanisław Barankiewicz z Podolan. Zaprezentował pszczelarski kapelusz, jak również pszczelą ramkę. Był to niezwykle interesujący wykład, w którym nie zabrakło miodowych ciekawostek. Dowiedzieliśmy się, jaka jest różnica pomiędzy miodem wielokwiatowym, a spadziowym. Miód ma również wszechstronne, prozdrowotne zastosowanie. Pan Barankiewicz podzielił się również miodowym przepisem na wzmocnienie organizmu. Napój miodowy, bo o tym mowa, wypijany każdego dnia, gwarantuje doskonałą kondycję zdrowotną. Może mieć zastosowanie zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Warto wspomnieć o tym, że kit pszczeli przynosi ulgę w dolegliwościach dziąseł. Podczas spotkania nie zabrakło również degustacji. Zgrabne,  pszenne kawałeczki chleba pokryte grubą warstwą, pysznego miodu. Tego ciemnobrązowego, jak również jasnokremowego. Miodowe specjały wszystkim bardzo smakowały. Polecamy miód ze świeżym, najlepiej pszennym chlebem.

           Bardzo dziękujemy Panu Stanisławowi Barankiewiczowi za podzielenie się swoim pszczelarskim doświadczeniem i ogromną wiedzą na temat pszczelarstwa. Nie ulega wątpliwości, że pszczelarstwo to znakomita odskocznia dla wszystkich, wykonujących stresujące zawody. Czas, który poświęca się pszczołom jest niezwykle cenny i jest na wagę złota, znaczy się miodu. Te niezwykle pracowite stworzenia potrafią się słodko odwdzięczyć. A pszczelarstwo to również znakomita propozycja dla osób, którzy niedługo wybierają się na zasłużoną emeryturę. To sprawdzony sposób na wyjątkowe hobby. Satysfakcja gwarantowana.

Marcin Wcisło

 

 

Działalność na rzecz niepełnosprawnych

 

            Spośród wielu działań biblioteki ( poza statutowych) szczególnie wyróżnia się działalność prowadzona na rzecz niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej (dla dorosłych) w Zebrzydowicach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ograniczenie psychofizyczne człowieka, a co za tym idzie aktywności życiowej na wielu poziomach, prowadzi do ograniczenia lub utraty zdolności pełnego uczestnictwa w życiu społecznym z przyczyn od niego niezależnych.

Naszym celem stała się działalność umożliwiająca niepełnosprawnym to uczestnictwo poprzez pomoc w organizowaniu im wolnego czasu, dostarczając im  potrzebnego wsparcia społecznego i emocjonalnego jako działania podtrzymujące przez osoby  spoza ośrodka,oferując życzliwość, zrozumienie, wysłuchanie i pokrzepienie.

W ramach współpracy z wymienionymi instytucjami, prowadzonej od 2003 roku, realizujemy program wytyczony przez nas samych, zmierzając do pokonania barier psychologicznych i społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Organizowane spotkania mają różną tematykę i charakter, najczęściej z elementami biblioterapii i muzykoterapii, mającymi formę wspomagającą i uzupełniającą  inne terapie prowadzone w tych placówkach.

Ich częstotliwość jest różna,  średnio  dwa razy w kwartale, od 1-2 godzin każde.

Dobieranie tematów spotkań jest dość wnikliwe, po uprzedniej analizie możliwości uczestników. Są one różnorodne: od folkloru z obyczajami, potrawami i symbolami, poprzez święta religijne i narodowe do kosztowania tradycji i kultury w literaturze pięknej i poezji.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy również osoby reprezentujące różne profesje i zainteresowania, którzy chcą część swojego wolnego czasu poświęcić innym, działając jako wolontariusze ( muzycy, aktor, policjant, polonista).

Wszyscy uczestnicy, organizatorzy- poprzez akceptowanie odmienności, niepełnosprawni- wyrażający prawdziwą radość płynącą ze spotkań, pracują nad  tym by uległy zmianie wszelkie uprzedzenia i stereotypy zakorzenione w społeczeństwie względem niepełnosprawnych w myśl stwierdzenia : chociaż każdy jest inny, wszyscy są równi.

 

______________________________________________________________________________

13.11.2015r.

       "Róże w garnku”, to tytuł inscenizacji teatralnej, inspirowanej życiem Heleny Kowalskiej – św. Faustyny,  wystawionej przez Koło Teatralne Zespołu Szkół Nr 3 w Przytkowicach dla pensjonariuszy DPS i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zebrzydowicach.

        Spotkanie zorganizowała Biblioteka Publiczna  dzięki współpracy  jaką prowadzimy z ZS w Przytkowicach, gdzie mieści się jedna z filii bibliotecznych.

         Przedstawienie w obsadzie osiemnastu aktorów i dwudziestoosobowego chóru, wystawiono w refektarzu Konwentu Bonifratrów. Przy licznie zgromadzonej widowni młodzi aktorzy, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przedstawili w niezwykle wzruszający sposób, historię życia świętej w rodzinie Kowalskich, a później w zakonie. Autentyczne stroje, obrazy multimedialne prezentowane w trakcie przedstawienia, a przede wszystkim podkład muzyczny wraz ze śpiewem chóru, dodały wzniosłości i splendoru wystawianej inscenizacji. Sztukę opracowała i wyreżyserowała p. Jadwiga Janicka, oprawę muzyczną przygotowała p. Iwona Kondela , a wykonawcami byli uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego oraz chór i schola parafialna. Po przedstawieniu opinie zarówno aktorów jak i widzów były jednoznaczne. Widzowie ze wzruszeniem odpowiadali że bardzo im się podobało, a aktorzy czuli ogromne zainteresowanie ze strony widowni.

        Wszystkim uczestnikom i współorganizatorom bardzo gorąco dziękujemy za podjętą  inicjatywę i niesienie radości tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Celina Uzdrzychowska

_____________________________________________________________________________________

 

Planowane spotkania w DPS Zebrzydowice w 2014

 

Kontynuacja podjętych cykli działań:

- zajęcia biblioterapeutyczne

- zajęcia kulinarne

- zajęcia muzyczne

- zajęcia biblioterapeutyczne

- zajęcia teatralne

- zajęcia z ciekawymi ludźmi

 

Spotkania do realizacji w najbliższym czasie:

- spotkanie z pszczelarzem / prezentacja zawodu, akcesoriów i artykułów pszczelarskich, degustacja różnych rodzajów miodów- odróżnianie smaków, przedstawienie ogólnych informacji na temat społeczności pszczół/

- spotkanie z aktorem / przedstawienie krótkiej inscenizacji z udziałem pensjonariuszy, przygotowanie rekwizytów i strojów/

- spotkanie z górnikiem / prezentacja munduru, omówienie symboli i zwyczajów górniczych/

- spotkanie z muzykantami kapeli regionalnej / wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych /


Galeria

Współpraca z DPS w Zebrzydowicach
Kolędowanie-styczeń 2018
Kolędowanie-styczeń 2018 
Kolędowanie - styczeń 2018
Kolędowanie - styczeń 2018 

Kolędowanie- styczeń 2018
Kolędowanie- styczeń 2018 
Pani Twardowska-2017
Pani Twardowska-2017 

Pani Twardowska-2017
Pani Twardowska-2017 
Pani Twardowska-2017
Pani Twardowska-2017 

Pani Twardowska-2017
Pani Twardowska-2017 
Lekcja rysunku
Lekcja rysunku 

Lepienie z gliny
Lepienie z gliny 
Wyroby cukiernicze
Wyroby cukiernicze 

Wyroby cukiernicze
Wyroby cukiernicze 
Wyroby cukiernicze
Wyroby cukiernicze 

Wyroby cukiernicze
Wyroby cukiernicze 
Wyroby cukiernicze
Wyroby cukiernicze 

Wyroby cukiernicze
Wyroby cukiernicze 
Wyroby cukiernicze
Wyroby cukiernicze 

Wyroby cukiernicze
Wyroby cukiernicze 
Wyroby cukiernicze
Wyroby cukiernicze 

Soki owocowe
Soki owocowe 
Soki owocowe
Soki owocowe 

Soki owocowe
Soki owocowe 
Soki owocowe
Soki owocowe 

Soki owocowe
Soki owocowe 
Soki owocowe
Soki owocowe 

Soki owocowe
Soki owocowe 
Lepienie z gliny
Lepienie z gliny 

Lepienie z gliny
Lepienie z gliny 
Lepienie z gliny
Lepienie z gliny 

Przedstawienie Róże w Garnku
Przedstawienie Róże w Garnku 
Przedstawienie Róże w Garnku
Przedstawienie Róże w Garnku 

Przedstawienie Róże w Garnku
Przedstawienie Róże w Garnku 
Przedstawienie Róże w Garnku
Przedstawienie Róże w Garnku 

Wspólne kolędowanie
Wspólne kolędowanie 
Wspólne kolędowanie
Wspólne kolędowanie 

Wspólne kolędowanie
Wspólne kolędowanie 
Wspólne kolędowanie
Wspólne kolędowanie 

Lekcja rysunku
Lekcja rysunku 
Lekcja rysunku
Lekcja rysunku 

Lekcja rysunku
Lekcja rysunku 

Godziny Otwarcia

 

Pn - Czw:       8.00 - 18.00

Pt - Sb:           8.00 - 15.00

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Zaproponuj Książkę

Klub