Kategorie

Czytelnia

Czytelnia udostępnia prezencyjnie :

 • encyklopedie, informatory, leksykony, słowniki,
 • książki naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 • wydawnictwa albumowe (poświęcone kulturze i sztuce),
 • czasopisma oprawne i bieżące,
 • księgozbiór regionalny.

 

Regulamin Czytelni

 1. Czytelnia w Bibliotece Publicznej jest ogólnie dostępna.
 2. Korzystający z Czytelni jest zobowiązany każdorazowo okazać dyżurującemu Bibliotekarzowi dokument tożsamości. Bibliotekarz dyżurujący wpisuje Czytelnika do zeszytu odwiedzin.
 3. W Czytelni można korzystać z: księgozbioru ogólnego, księgozbioru podręcznego, księgozbioru regionalnego, czasopism oprawnych, czasopism bieżących, a także  z własnych materiałów.
 4. Przyniesione ze sobą materiały własne (książki i czasopisma) Czytelnik zgłasza dyżurującemu Bibliotekarzowi.
 5. W Czytelni korzysta się również z materiałów sprowadzonych z innych Bibliotek na zasadzie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 6. W Czytelni materiały biblioteczne podaje zawsze dyżurujący Bibliotekarz, który wypełnia rejestr udzielonych informacji.
 7. Z bieżących czasopism Czytelnik korzysta bezpośrednio, zgłaszając wypożyczone tytuły dyżurującemu Bibliotekarzowi.
 8. Książki i czasopisma po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurującemu Bibliotekarzowi.
 9. Korzystających z Czytelni obowiązuje poszanowanie materiałów bibliotecznych.Niedozwolone jest jakiekolwiek niszczenie ich np.: wycinanie ilustracji, rozwiązywanie krzyżówek, robienie na nich notatek.
 10. Książek, czasopism oraz innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić poza obręb Czytelni.
 11. Przed opuszczeniem Czytelni należy zwrócić materiały biblioteczne dyżurującemu Bibliotekarzowi, który w obecności Czytelnika sprawdza ich kompletność.
 12.  Książek i czasopism z księgozbioru Czytelni nie wypożycza się do domu.

 13. W Czytelni obowiązuje cisza (zakaz używania telefonów komórkowych), zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.
 14. Osoby nie stosujące się do Regulaminu, lekceważące zarządzenia i uwagi personelu bibliotecznego mogą być pozbawione prawa korzystania z Czytelni.
 15. 15 minut przed zamknięciem Czytelni Czytelnik zobowiązany jest do zwrotu książek   i czasopism.
 16. Wierzchnie okrycia, siatki, teczki, torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 17. Możliwe jest wykonanie odbitek kserograficznych materiałów bibliotecznych (fragmenty) i materiałów własnych Czytelnika. Koszt wykonania ksero określa cennik, stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia. Dopuszcza się wykonywanie zdjęć fotograficznych materiałów (fragmenty) bibliotecznych.
 18. Ogólne zasady korzystania z Biblioteki, sposób zapisywania się oraz prawa i obowiązki czytelników określa rozdział II Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki.

 


Godziny Otwarcia

 

Pn - Czw:       8.00 - 18.00

Pt - Sb:           8.00 - 15.00

Bibliotekarz Poleca

Książka na telefon

Klub